יצירת קשר

צוות העשייה של אקדמיה ברשת מסייע בכל עניין הקשור לתכנון השידורים המקוונים, בעיות טכניות, הפניות ושאלות העולות לפני כל שידור, במהלכו ואחריו. 

תמיכה טכנית
מינהלת יישומים מתוקשבים, 03-6906600

תמיכה טכנו-פדגוגית
לשאלות כלליות בנושא אקדמיה ברשת, בקשות והצעות למרצים או תכנים ולייעוץ טכנו-פדגוגי
אפשר לפנות לדוא"ל Akademya_bareshet@education.gov.il

תמיכה בזמן שידור חי
טלפון: 03-7554145 או דוא"ל  institutions@eteachergroup.com​ 

תאריך עדכון: 03/09/2018
 ​
​​​​​​​