קול קורא למפקחים להשתתפות במיזם אקדמיה ברשת

מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע קורא למפקחים לקיים הרצאות מקוונות במסגרת "אקדמיה ברשת" בשנת תשע"ז. מטרת האקדמיה לזמן לתלמידים, לאנשי חינוך ולהורים חוויית למידה בזירה דיאלוגית מקוונת הפורצת את גבולות בית הספר, מרחיבה ומעשירה את הידע ומתנהלת בשיתוף עמיתים בארץ והעולם.


ההרצאות יועברו בשידור חי מאולפן או במערכת ללמידה מרחוק (סמינר מקוון –  Webinar) ויועלו למאגר הרצאות של משרד החינוך לשימוש חוזר. לתלמידים – יועברו ההרצאות במהלך שעות הלימודים, למורים ולהורים – יועברו ההרצאות בשעות הערב.

כדי ליצור שגרת למידה המשלבת הרצאות בהתאם למודל "אקדמיה ברשת" תפעל המערכת בימים ובשעות קבועים לכל נושא או תחום דעת.

הכניסה לצפייה בשידור תיעשה באמצעות מחשב בסביבה דיגיטלית ייעודית. נושא זכויות היוצרים יוסדר בהתאם.

מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע קורא לקחת חלק בתהליך זה וכן להציע רשימת מרצים בתחומי הדעת ובנושאים שבהובלתכם. זו הזדמנות להביא את תחומי הובלתכם למרכז הבמה בדרך של חדשנות פדגוגית וטכנולוגית ולהגיע אל אוכלוסיות מגוונות במרכז ובפריפריה.

למה "אקדמיה ברשת"?
  • האולפן של משרד החינוך
  • ליווי וייעוץ טכנולוגי-פדגוגי מלווה לכל אורך הדרך
  • הפקה מקצועית ואמצעי שידור מתקדמים
  • מעטפת וסביבה לימודית לכל הרצאה
  • משאבי הלמידה עולים לאתרי משרד החינוך
  • אמצעי שיווק ומערכת הפצה בתוך משרד החינוך

לשם בניית תכנית השידורים – יש למלא את הטופס המצורף בשתי פעימות וכן להקצות איש קשר מטעם המגיש.
​פעימה ראשונה – הצהרת כוונות.
פעימה שנייה – אפיון המשדרים ותיאום עם המרצים.

יש ליצור עותק לקובץ ולשתף אותנו במייל: anatat@education.gov.il​

לאחר האפיון יחל תהליך הפקת השידור מול המרצים בליווי מקצועי.
​​​​​​
תאריך עדכון: 04/09/2016
 ​
​​​​​​​