קול קורא להצגת תכניות ומיזמים חינוכיים

קול קורא לאיתור בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ועל יסודיים המשמשים דוגמה להפעלת חדשנות פדגוגית משולבת טכנולוגיה בתהליכי ההוראה, הלמידה והערכה. ​


כחלק מפיתוח פורמטים לתכניות חדשות שישודרו במסגרת "אקדמיה ברשת" בשנת הלימודים תשע"ז, דרושים בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ועל יסודיים המשמשים דוגמה להפעלת חדשנות פדגוגית משולבת טכנולוגיה בתהליכי ההוראה, הלמידה והערכה בתחומים הבאים:
 • ​קוד, תכנות ורובוטיקה
 • סטארט-אפים חינוכיים
 • קהילות מייקרים
 • סייבר 
 • שיעורים פרטיים
 • ספרים דיגיטליים
 • למידה באמצעות משחק
 • מציאות רבודה ווירטואלית
 • למידה באמצעות וידאו
 • אחר 
בתי ספר המפעילים מיזמים ותכניות ייחודיים שיימצאו מתאימים יצולמו לסרטון וידאו עם הפקה מקצועית הממחישה את עשייתם החדשנית במערכת החינוך, וישתתפו בסדרת מפגשים מקוונים שישודרו ב"אקדמיה ברשת" בהנחיית ראש מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, ד"ר עופר רימון, ובהשתתפות מומחים שתכליתם להציג נושאים של חדשנות משולבת תקשוב במערכת החינוך.


בתי ספר המעוניינים להציג את עשייתם החדשנית מתבקשים להעלות דוגמאות למיזמים ולתכניות לתיקייה השיתופית באופן הבא:
 • כל מחוז ייצור תיקייה שיתופית משלו.
 • בתוך התיקייה יש לכלול את פרטי בית הספר (שם, עיר, סמל מוסד, שם מנהל/ת). 
 • יש לרשום פרטי התקשרות עם איש קשר מטעם בית הספר.
 • יש להציג סרטון וידאו קצר הממחיש את העשייה (עד 2 דקות). 
 • יש לתאר בקצרה את המיזם (עד פסקה).
 • יש להתייחס למידת החדשנות החינוכית משולבת התקשוב שבית הספר מביא.
 • יש להתייחס להשפעה של המיזם או התכנית על תהליכי הוראה-למידה-הערכה או על הארגון החינוכי.
 • במקרה שהתלמידים אמורים להיות מצולמים בסרטון, יש לצרף מכתב חתום עם הסכמת הורים.

מועד אחרון להגשה - 1 באוקטובר 2016 לדוא"ל anatat@education.gov.il


תאריך עדכון: 27/06/2016
 ​
​​​​​​​