מורים יוצרים תוכן דיגיטלי בשפה ערבית – מיזם משרד החינוך בשיתוף עמותת סנונית

​מורים יוצרים תוכן דיגיטלי בשפה ערבית – מיזם משרד החינוך בשיתוף עמותת סנונית

משרד החינוך פועל להתאים את תהליכי ההוראה, הלמידה והערכה בכיתה למאה ה-21. 
כחלק מפעולותיו הרבות בתחום, משיק משרד החינוך בימים אלה, בשיתוף עם עמותת סנונית מיזם חדש, "מורים יוצרים תוכן דיגיטלי בשפה הערבית".
במסגרת המיזם יוכשרו מורים דוברי ערבית מהמגזרים: הערבי, הדרוזי והבדואי בפיתוח יחידות הוראה מתוקשבות בשפה הערבית במקצועות רבי מלל: חינוך לשוני ערבית, חינוך דתי ומורשת, היסטוריה, מולדת וגיאוגרפיה. 
יחידות ההוראה שיפותחו יכללו את מרכיבי אוריינות המאה ה-21, מתן מענה לשונות, חדשנות וקידום למידה משמעותית. עבודת הפיתוח תתבצע בסביבת פיתוח חדשנית הכוללת מחולל לומדה וכלי פיתוח מתקדמים ותלווה בתמיכה מקצועית של מומחים בתחום.
מועמדים שיעמדו בקריטריונים, המצורפים בהמשך, יוזמנו להשתתף בקורס ייעודי בהיקף מצטבר של 30 ש' אשר יתקיים בשלושה ימים מרוכזים במהלך חופשת האביב ויימשך בשני מפגשים אשר יילמדו מרחוק.
עובדי הוראה שיצטיינו במהלך הקורס ויבחרו להשתתף בתכנית, ילוו על ידי מומחי תוכן טכנו-פדגוגיים במהלך שנת הלימודים תשע"ז, יתוגמלו בשכר וישתתפו בהשתלמות המשך.

להגשת מועמדות לקורס מורים יוצרים תוכן דיגיטלי בערבית יש למלא ולשלוח טופס הגשת מועמדות.


 
 
 

קריטריונים לקבלת עובדי הוראה לקורס מורים יוצרים תוכן דיגיטלי בשפה ערבית
  1. בעל ניסיון פדגוגי מוכח (מעל 3 שנים) במקצועות רבי מלל. 
  2. "מורה יזם" שפיתח ויישם שימוש של יחידות תוכן המשלבות תקשוב בתהליכי ההוראה והלמידה כחלק שוטף ואינטגרלי מתוכנית העבודה הבית ספרית.
  3. בעל שליטה במיומנויות מחשב ומידע והיכרות/התנסות בשילוב כלים פתוחים, יישומונים, סימולציות ומשאבי מדיה ביחידות תוכן ברמה גבוהה. 
  4. המלצות של בעלי תפקידים (מנהל מוסד חינוכי, מפמ"ר במקצועות רבי מלל או מפקח תקשוב מחוזי) באשר ליכולת המועמד לפתח יחידות הוראה משולבות תקשוב.  

 
​​​
תאריך עדכון: 09/05/2018
 ​
​​​​​​​