מורים יוצרים תוכן דיגיטלי בשפה עברית


המיזם עוסק בהכשרת מורים בפיתוח יחידות הוראה מתוקשבות המתאימות לתכניות הלימודים אשר כוללות את מרכיבי האוריינות הדיגיטלית, מתן מענה לשונות, חדשנות וקידום למידה משמעותית. עבודת הפיתוח מתבצעת בסביבת פיתוח חדשנית הכוללת מחולל לומדה וכלי פיתוח מתקדמים ומלווה בתמיכה מקצועית של מומחים בתחום.
במהלך תשע"ה-תשע"ו הוכשרו למעלה מ-150 מורים בפיתוח חומרי הוראה דיגיטליים, ומתוכם נבחרו המתאימים ביותר להמשיך ולפתח חומרי הוראה מתוקשבים לאורך כל שנת הלימודים. המפתחים לוו בתמיכה והדרכה מקצועיות ותוגמלו בשכר. תוצרי עבודתם מתפרסמים בקטלוג החינוכי לשימוש חופשי של כלל המורים. 

 

דוגמאות נבחרות לתוצרי המיזם:
​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

קריטריונים לקבלת עובדי הוראה לקורס מורים יוצרים תוכן דיגיטלי
  1. בעל ניסיון פדגוגי מוכח (מעל 3 שנים) בתחום הדעת. 
  2. "מורה יזם" שפיתח ויישם שימוש של יחידות תוכן המשלבות תקשוב בתהליכי ההוראה והלמידה כחלק שוטף ואינטגרלי מתכנית העבודה הבית ספרית.
  3. בעל שליטה במיומנויות מחשב ומידע והיכרות/התנסות בשילוב כלים פתוחים, יישומונים, סימולציות ומשאבי מדיה ביחידות תוכן ברמה גבוהה. 
  4. המלצות של בעלי תפקידים (מנהל מוסד חינוכי, מפמ"ר במקצועות רבי מלל או מפקח תקשוב מחוזי) באשר ליכולת המועמד לפתח יחידות הוראה משולבות תקשוב. ​
תאריך עדכון: 04/09/2016
 ​
​​​​​​​