שאלות ותשובות בנושא הזדהות אחידה

שאלות ותשובות ​נפוצות


שאלה: האם קוד משתמש וסיסמה משמשים להזדהות לכלל מערכות המשרד וסביבות התוכן הדיגיטלי?
תשובה: כן , קוד וסיסמה משמשים להזדהות לכלל מערכות המשרד ולסביבות תוכן 
 
שאלה: האם קוד משתמש וסיסמה משתנים במעבר בין כיתות ומעבר בין תפקידים החינוך במערכת?
תשובה: קוד משתמש הינו אישי ונשאר קבוע כל עוד הנך שייך למערכת החינוך;
סיסמה היא קבועה עד סוף כיתה ו', אלא אם כן התלמיד ביוזמתו משנה אותה.
החל מכיתה ז' נדרש התלמיד לקבוע לעצמו סיסמה חדשה כל שנה (לא כולל תלמידי כיתות חינוך מיוחד).
בעלי תפקידים נדרשים לקבוע לעצמם סיסמה חדשה כל חצי שנה.
כללים אלה עשויים להשתנות בכפוף למדיניות הסיסמאות של משרד החינוך.
 
שאלה: אני תלמיד, כיצד אקבל פרטי קוד משתמש וסיסמה להזדהות? 
תשובה: ניתן לקבל פרטי קוד וסיסמה ממזכירות בית ספר, או באמצעות שירות עצמי לקביעת סיסמה, או באמצעות פניה למוקד סיסמאות.
 
שאלה: עברתי בית ספר, האם פרטי הסיסמה לסביבות התוכן משתנה?  
תשובה: לא, הסיסמה הינה אישית ומשמשת לכלל מערכות המשרד ולסביבות התוכן המתוקשבות.
 
שאלה: אין לי / שכחתי סיסמה / ננעלתי , מה עושים? 
תשובה: ניתן להיעזר בשירות עצמי לקביעת סיסמה, לפנות למזכירות בית ספר, או למוקד סיסמאות.
 
שאלה: אני מורה / רכזת תקשוב / מזכירה / מנהלת בית ספר. האם עליי לחלק סיסמאות ספק לכניסה לסביבות תוכן דיגיטליות?
תשובה: החל משנה"ל תשע"ז אין לחלק סיסמאות ספק, יש להשתמש בסיסמאות משרד החינוך בלבד.
 את הסיסמאות לתלמידים יש להפיק באמצעות מערכת ניהול סיסמאות.

שאלה: האם הזדהות משרד החינוך פוטרת את בית הספר מייבוא קובץ מנב"ס?
תשובה: לא . יש להמשיך לייבא קובץ מנב"ס. יבוא קובץ מנב"ס חשוב לצורך שיוך התלמידים והמורים לבית ספר / לכיתות / לקבוצות לימוד.
 
שאלה: מי הם הגורמים בבית הספר הרשאים להפיק דוח סיסמאות?
תשובה: באופן אוטומטי יש הרשאה למנהלים , מזכירות ורכזי תקשוב.
המנהל יכול באמצעות מערכת ניהול משתמשים והרשאות לתת הרשאה למערכת ניהול סיסמאות לגורמים נוספים במוסד.
 
שאלה: הזדהתי וקיבלתי את ההודעה הבאה:" פרטי קוד וסיסמה שגויים". מה עלי לעשות?
תשובה: יש לוודא שלחצתי על "הזדהות משרד החינוך" (הינשוף).
יש לנסות לקבוע לעצמי סיסמה חדשה באמצעות שירות עצמי לקביעת סיסמה, או לפנות למזכירות בית ספר  או למוקד סיסמאות.
 
שאלה: האם נתוני התלמידים מתעדכנים מידי שנה במערכת ההזדהות?
תשובה: כן , מערכת ההזדהות משקפת את נתוני תלמידים ממצבת תלמידים לשנה"ל הנוכחית על פי דיווח מנהל בית ספר.
 
שאלה: תלמיד / מורה רכש מנוי בית הספר וקיבל הודעה שאינו מנוי לסביבת התוכן?
תשובה: תתכן בעיה בייבוא קובץ מנב"ס – יש לנסות לייבא קובץ עדכני.
אם לא נפתרה הבעיה - יש לפנות למוקד תמיכה מטעם ספק התוכן.
 
שאלה: קיבלתי הרשאה למערכת ניהול סיסמאות ואני לא מצליח לבצע הזדהות חזקה.
תשובה: מערכת הזדהות חזקה מחייבת מספר טלפון נייד מעודכן במערכות המשרד. במידה ולא מעודכן טלפון נייד, יש לדאוג לעדכן במערכות המשרד או להפנות לגורם מורשה אחר שמעודכן לו טלפון נייד.
 
שאלה: אלו תלמידים זכאים לסיסמה קבועה?
תשובה: כיתות א-ו ותלמידי חינוך מיוחד.

שאלה: הפקתי דוח סיסמאות  לתלמידי כיתות א והתקבל דוח ריק או חסר. מה עלי לעשות?
תשובה: בימים אלו נקלטים למערכת ההזדהות דווחי מצבת מעודכנים של תלמידים. עד להשלמת קליטת נתוני המצבת, 15.9.2016, יתכנו מקרים של הפקת דוח סיסמאות לתלמידים החסרים בסיסמאות או ריקים. עיקר הבעיה צפויה בהפקת דוח סיסמאות לשכבות כיתות א. במקרים בהם מתקבל דוח סיסמאות ריק או חסר, יש לנסות להפיק שוב את הדוח ביום המחרת. במידה ומתקבלים דוחות סיסמאות ריקים או חסרים לאחר ה-15.9.2016 יש לפנות למוקד מנהלת בתי הספר בטלפון 03-6906600.

שאלה: מה לעשות במקרה של סיסמאות תלמידים בכיתות א-ו ותלמידי חינוך מיוחד המכילות אותיות באנגלית?
תשובה: עבור תלמידים בכיתות א-ו ותלמידי חינוך מיוחד עודכנה לאחרונה מדיניות הסיסמאות למדיניות קלה, סיסמה בת 4 ספרות. במידה והפקתם דוח סיסמאות לצרכי הערכות או ניסיון, ובדוח מופיעות סיסמאות הכוללת אותיות באנגלית, אין לחלק את הסיסמאות לתלמידים אלא להפיק דוח חדש.

שאלה: האם ניתן להפיק דוח סיסמאות לתלמידים בחטיבה צעירה?
תשובה: בשלב זה מערכת ההזדהות של המשרד אינה תומכת בהפקת סיסמאות לתלמידים בחטיבה הצעירה.
תאריך עדכון: 05/09/2016
 ​
​​​​​​​