מעגל ההוראה המתוקשב 

"מעגל ההוראה" הינו תהליך פדגוגי המנחה את המורה לשלב את הטכנולוגיה בצורה מיטבית בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה. תפוקת הניהול הפדגוגי המקוון מהווה גורם משמעותי ומקדם בכל שלב בתהליך זה.
 
בתרשים שלהלן ניתן להבחין כיצד התפוקה מלווה את השיעור מתחילתו ועד סופו.
  • בתחילת שיעור - הזנת נוכחות . 
  • במהלך השיעור - דיווח אירועי משמעת, הצטיינות וכד' .
  • בסוף שיעור - דיווח מהלך שיעור המוזרם למרחב הכיתתי בפורטל הבית ספרי באמצעות מנגנון RSS.   


מנגנון Rss
כחלק מתפיסת רצף ההוראה - למידה המתוקשבת, בית הספר נדרש להפעיל מנגנון RSS המזרים מידע ממערכת לניהול פדגוגי אל מרחבי הכיתות:
  • חשיפת נושאי השיעורים והתכנים שנלמדו. 
  • שיעורי בית ומשימות ומטלות מתוקשבות.
  • קישורים לפעילויות המתוקשבות, חומרי למידה, ספקי תוכן וספרים דיגיטליים.
  • הודעות בשגרה ובחירום
באמצעות מידע זה יוכלו התלמידים והוריהם להתעדכן בקביעות החומר הנלמד ובמשימות הנלוות אליו. 


דוגמה לחלונית (Rss (feed המציגה את נושאי הלימוד היומיים ושיעורי הבית: 


 
לגבי מערכות ניהול פדגוגי חלופיות מאושרות בהם ניתן לדווח מהלך שיעור, אלו נדרשות להפיק ערוץ rss תואם הניתן לשתילה בפורטל הבית ספרי - מרחבי הכיתות כדי שהמידע הנדרש יזלוג בשוטף. יש לפנות לספקי המערכות בכדי לקבל הדרכה לאופן יישום התהליך. 

 
​​​
תאריך עדכון: 06/01/2015
 ​
​​​​​​​