ניהול בית ספרי

מערכת הניהול הבית ספרי (SMIS), המכונה לעיתים גם מערכת לניהול פדגוגי, היא מערכת מקוונת אשר נועדה לתעד את מהלכי השיעורים, לאפשר למורה לעקוב אחר הישגי התלמידים, להפיק דוחות התקדמות תקופתיים ועוד.
יישום המערכת כולל גם פרקטיקות מתקדמות של תיעוד, צבירה וקטלוג של מידע מצטבר, וכן הנחלת תרבות ארגונית של תחקור, הסקת מסקנות וקבלת החלטות באמצעות המידע.
משרד החינוך הגדיר תקן ודרישות למערכות ניהול בית ספרי, ומעניק אישורים לספקים העומדים בתנאי התקן. במקביל משרד החינוך מעמיד לרשות בתי הספר מערכת לניהול בית ספרי ללא עלות בשם מנבסנ"ט.

רציונל פדגוגי והנחיות ליישום והפעלת תפוקת הניהול הפדגוגי המקוון בהתאם לתוכנית התקשוב תשע"ו. 


 
ספקים מאושרים
 
ספקים המאושרים על ידי משרד החינוך לצורכי ניהול בית ספרי בקטלוג החינוכי.

 

  
תקנים והנחיות
 
 
מסמך זה מגדיר תקן למערכות משלימות לניהול פדגוגי בבתי ספר.
התקן מגדיר דרישות סף טכנולוגיות ופונקציונליות לקבלת אישור עבור מוצרים מסוג זה.

 

 

 

מנב"סנט
 

המנב"סנט - מערכת ניהול בית ספרית באינטרנט המיועדת לרשות בתי הספר ללא עלות. המערכת מאפשרת סביבת עבודה שוטפת לעובדי ההוראה (הערכה, מערכת שעות, דוחות).

​קובץ הדרכה להטמעת מנגנון RSS ממערכת המנב"סנט
השירות חושף את מהלכי השיעור האחרונים עבור כיתת האם במוסד החינוכי. המורים מדווחים על מהלכי השיעור במערכת המנבס"ט והרשומים לשירות מקבלים פירוט על נושא השיעור, שעורי הבית, קישורים ועוד.


הנחיות והדרכות
משרד החינוך מעמיד לרשותכם מוקד תמיכה תפעולי ומוקד סיסמאות. 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 31/01/2017
 ​
​​​​​​​