למידה מרחוק בחירוםהמידע על למידה מרחוק בשעת חירום נועד לאפשר הפעלת שגרת לימודים מרחוק בשעת חירום - מצב שבו נמנע מהלומדים להגיע לבית הספר לתקופת זמן שיכולה להימשך כמה ימים עד כמה שבועות. 

המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת כדי לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך שגרת למידה מרחוק.​​
             > חירום אמיתי
             > תרגיל חירום             > מסגרות הפעלה בלמידה בחירום            > לפי קהלי יעד​          
            > מורים ומחנכים 
            > תלמידים
            > הורים 


             > תכנים וחומרי הוראה             > שלושת המעגלים ליישום תוכניות ופעולות

​​
תאריך עדכון: 04/12/2018
 ​
​​​​​​​