קורסים וימים מקוונים

קורסים מקוונים מהווים את הטוב שבכל העולמות: השתתפות פעילה בשיעורים המועברים על ידי מיטב המרצים בשילוב כלים מתקדמים, וכל זאת באמצעות גישה למחשב מהבית או מכל מקום אחר במועד השיעור. ריכזנו כאן את תוכניות למידה מרחוק המוצעות לבתי הספר לבעלי תפקידים, מורים ותלמידים.​הקדמה וההתפתחות הטכנולוגית המואצות של עידן זה מכתיבה השלכות מרחיקות לכת על האופן שבו אנו מציגים ומחפשים מידע בבית הספר ומחוצה לו. הקורסים המקוונים המוצעים מכוונים לתת מענה בלעדי הן לתלמידים והן למורים השואפים לשפר ולרכוש שליטה במגוון יישומי מחשב המהווים את "ארגז הכלים" העדכני. 

 
panthermedia_02291229.jpg
הקורסים המקוונים מועברים בזמן אמת בכיתה וירטואלית בסביבת עבודה webex, מוקלטים וזמינים לצפייה גם כשיעורים א-סינכרוניים בסביבת moodle. חלק מהקורסים וההשתלמויות מוכרים לגמול. השתתפות בשיעור והעשרה מקצועית בתחומי הוראה בשעות נוחות מהבית.


        
     
​​​
panthermedia_02291229.jpg
רכישת מיומנות ושליטה ב"ארגז הכלים" העדכני של יישומי מחשב 
תכני הקורס והלמידה מתנהלים בסביבת moodle ומוצעים 
בשתי רמות: בסיסי ומתקדם.

panthermedia_02291229.jpg
יום לימודים או יותר המרוכז סביב נושא מוגדר ומתקיים בסביבות למידה שיתופית במגוון כלים מתוקשבים.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 21/06/2015
 ​
​​​​​​​