הפעלת הפורטל הבית ספרי בשעת חירום

במצב חירום הפעילות מתקיימת בפורטל הבית ספרי המהווה שער כניסה למרחבי הלמידה הכיתתיים והתקשורת הבית ספרי ומשמש ערוץ תקשורת חברתי, ייעוצי ולימודי. במסגרת ההיערכות לשעת חירום, יש לבצע פעולות חשובות בפורטל הבית ספרי - עדכונים והבלטות בדף הבית, ובדפים האחרים בפורטל הבית ספרי. ​
ניהול הלמידה בפורטל הבית ספרי מאפשר למורים לקיים שגרת הוראה מבית הספר, מהבית, או ממרחב הוראה אחר, כאשר התלמידים לומדים בביתם ושומרים על קשר עם מוריהם ועמיתיהם באמצעות רשת האינטרנט.

​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 06/02/2017
 ​
​​​​​​​