הפעלת הפורטל הבית ספרי בשעת חירום

במצב חירום הפעילות מתקיימת בפורטל הבית ספרי שהוא שער כניסה למרחבי הלמידה והתקשורת הבית ספריים והכיתתיים ומשמש ערוץ תקשורת חברתי, ייעוצי ולימודי. במסגרת ההיערכות לשעת חירום, יש לבצע פעולות חשובות בפורטל הבית ספרי - עדכונים והבלטות בדף הבית, ובדפים האחרים בפורטל הבית ספרי. ​


ניהול הלמידה בפורטל הבית ספרי מאפשר למורים לקיים שגרת הוראה מבית הספר, מהבית, או ממרחב הוראה אחר, כאשר התלמידים לומדים בביתם ושומרים על קשר עם מוריהם ועמיתיהם באמצעות רשת האינטרנט.

​​​​​​​​​​​עדכונים בדף הבית

דף הבית של הפורטל הבית ספרי משמש שער כניסה למרחבי הלמידה והתקשורת הבית ספריים והכיתתיים וגורם חשוב בהפניה לגורמי סיוע רלוונטיים.

במסגרת ההיערכות לשעת חירום, יש לבצע פעולות את הפעולות הבאות בדף הבית:
  1. הבלטת שעת חירום באמצעות סמליל - יש ליצור סמליל (לוגו) מרכזי בציון כותרת "למידה מרחוק בשעת חירום". לחיצה על הסמליל תרכז את כל העדכונים וההנחיות הקשורות להיערכות בשעת חירום.
  2. פרסום איגרת להורים - יש לפרסם איגרת להורים המגדירה את ערוצי התקשורת והיערכות בית הספר ללמידה בשעת חירום.
  3. קישור לענן החינוכי - יש ליצור בעמוד הבית קישור בולט לענן החינוכי​ של משרד החינוך בליווי תקציר של הפעילויות המוצעות בו.
  4. הפניות לסיוע נפשי - יש לשבץ בדף הבית הפניות לארגוני סיוע נפשי ותמיכה רגשית.
  5. פרסום הנחיות לבעלי תפקידים - יש לפרסם הפניה למסמך הנחיות ללמידה בחירום והיערכות בעלי תפקידים - כולל הנחיות למחנכים, רכזי תקשוב ומורים. 
  6. פרסום פרטי התקשרות עם הצוות הבית ספרי - יש לפרסם במקום בולט את פרטי ההתקשרות של המחנכים, רכזי השכבה, רכז התקשוב, היועץ הפסיכולוגי, צוות ההנהלה.
  7. אישור תקינות RSS  - יש לוודא שה- RSS מקושר מאתר משרד החינוך לדף הבית, ושהוא מוצג ומעודכן במרחקים הכיתתיים. לקבלת הנחיות להוספת RSS​  
  8. מומלץ לפתוח ערוץ תקשורת פנימי מאובטח להורים להעברת עידכונים והנחיות, לשיתוף במתרחש בעתות למידה והפגה במסגרות הווירטואליות.

עדכונים במרחבים הכיתתיים

התקשורת הכיתתית תתקיים במרחב הכיתתי בין המחנכים לתלמידים בפורום/בלוג כיתתי. יש לוודא כי ההנחיות הבאות מתקיימות במלואן:

1. אבטחת המרחב הכיתתי – יש לוודא שהמרחב הכיתתי סגור בסיסמה.
2. עידוד שימוש – יש להנחות את המחנכים להעלות הודעה יומית ראשית אחת לפחות בכל יום, ולעודד אותם ליזום רב שיח מקוון בנושאים אקטואליים.
3. עדכון גורמים נוספים – לעדכן את התלמידים על ערוצי תקשורת נוספים לפנייה אישית למחנכים (דוא"ל, צ'ט, וידאו צ'ט). 
4. הפניה לפעילויות מקוונות – יש לוודא שבכל מרחב כיתתי קיים ערוץ והפניה לפעילויות מקוונות.

הסביבה הכיתתית המקוונת תכלול פעילויות מגוונות בהלימה לתוכנית הלימודים. יש לשלב פעילויות אתגריות וחווייתיות בדגש על פיתוח מיומנויות מסדר חשיבה גבוה ואוריינות מחשב ומידע.

יש להקפיד כי המחנכים המנהלים את המרחבים הכיתתיים יפעלו על פי ההנחיות הבאות:

1. בכל מרחב כיתתי יועלו משימות לימודיות המעודדות למידה שיתופית.
2. תוצרי הלמידה ילוו בתהליך הערכה הכולל משוב מחנכים ומשוב עמיתים. התוצרים יוצגו במרחבים הכיתתיים.
3. מחנכי הכיתות מוזמנים להשתמש בחומרים הנמצאים בענן החינוכי, הקטלוג החינוכי.
4. מומלץ להעלות משימה לימודית אחת לפחות ושלוש פעילויות הפגתיות (בהתאם להחלטת הנהלת בית הספר).


עדכונים במרחבי מקצוע / תחומי דעת

המרחב המקצועי הוא סביבה מקוונת הכוללת מערך לימודי המותאם לתוכנית הלימודים על פי שכבות הגיל. 
כל נושא לימודי יקושר לפעילות מקוונת בליווי הנחיה לתלמידים הכוללת לוחות זמנים לעבודה, דרכי תקשורת לתמיכה ומקום ייעודי להעלאת תוצרים. יש לוודא את ביצוע ההנחיות הבאות:
1. שתי משימות לימודיות בשבוע – בכל מרחב מקצוע יינתנו לפחות שתי משימות לימודיות מקוונות בשבוע, עבור כל כיתת אם. משימות אלו יכללו תהליך הערכה והפקה של תוצרים שיוצגו במרחב המקצועי.
2. שילוב שיח מקוון – מומלץ שהמשימה תשלב שיח מקוון סינכרוני בפורום.
3. רעיונות לפעילויות – מומלץ להשתמש בפעילויות המופיעות בקטלוג החינוכי, בספקי התוכן המאושרים​ ובחומרים והפעלות מאתר לומדים מרחוק.

הקמת ערוץ תקשורת כמענה רגשי

הפורטל הבית ספרי צריך לכלול ערוץ שיעניק מענה רגשי בשעת חירום. הנחיות להקמתו: 
1. מרחב לשיח מקוון - יש לפתוח פלטפורמה לקיום שיח מקוון סינכרוני ו/או א-סינכרוני (פורום, בלוג, צ'ט) בין התלמידים לבין צוות המורים והצוות הייעוצי/פסיכולוגי של בית הספר. יש להקפיד שהכניסה למרחב השיח תהיה באמצעות סיסמה.
2. יש להנחות את התלמידים על אופן השימוש במרחבי השיח, ולהיות ערוכים למתן מענה רגשי עם הפניה לגורמי סיוע רלוונטיים.
3. פורום אתר שפ"י – ניתן להיעזר גם בפורום אתר שפ"י ו/או לצרף קישור מאתר בית הספר.
4. ערוץ פנימי – מומלץ לפתוח ערוץ תקשורת פנימי מאובטח למורים ולצוות להתייעצות, הנחיות, עדכונים, חשיבה והפריה הדדית, שיתוף חומרים, הפעלות וכדומה.


הנחיות והדגשים נוספים למנהל הפורטל הבית ספרי בשעת חירום

1. הפעלה ועדכון של מרחב החירום הבית ספרי והכיתתי באופן שוטף בהתאם לעדכונים ממשרד החינוך.
2. סיוע בתקלות – יש לסייע למורים ותלמידים בהפעלת הפורטל ובתפעול קשיים טכניים ותקלות.
3. תקינות RSS – יש לוודא תקינות זליגות RSS מכלי הניהול הפדגוגי וממטה החירום של משרד החינוך למרחבי הכיתות.
4. הרשאות לתלמידים – יש לוודא כי כלל התלמידים קיבלו הרשאות אישיות ויודעים להיכנס למרחב הכיתתי.
5. תקינות פורומים כיתתיים – יש לוודא כי הפורומים במרחבים הכיתתיים תקינים, וכי המורים יודעים להפעיל למידה ושיח מקוונים.
6. עדכון הורים – יש לוודא שההורים מעודכנים בפרטי הפורטל הבית ספרי ובהתנהלות בו במהלך הפעלת למידה מרחוק / תרגיל / חירום.
7. עדכונים ממשרד החינוך – יש להתעדכן בהנחיות משרד החינוך להפעלת למידה מרחוק תוך כדי שמירה על קשר רציף עם רפרנט החירום המחוזי.
8. דיווח סטטוס בית ספרי – יש להקפיד על דיווח סטטוס בית ספרי על אודות מצב למידה ותקשורת בפורטל הבית ספרי.
הסטטוס יועבר למפקח/מדריך תקשוב מחוזי.


אבטחת מידע ופורטלים

הפורטלים הבית ספריים הם יעד להתקפה קיברנטית של גורמים עוינים, לכן יש לבצע את ההנחיות הבאות:
1. שימוש בפלטפורמות מאושרות בלבד – באחריות מנהל בית הספר לוודא כי קיים שימוש בפלטפורמות מאובטחות המאושרות על ידי משרד החינוך.
2. הרשאות בלבד – יש להקפיד על פעילות מאובטחת בהרשאות גישה אישיות ומרחבים סגורים כנדרש על פי התקן לפורטלים בית ספריים.
3. שמירת סודיות – יש להקפיד שלא יועלה בשום אופן כל מידע סודי/אישי/חסוי על תלמידים או אנשי צוות לפורטל הבית ספרי.
4. דיווח על התקפת סייבר – אם פורטל בית הספר שלכם נפגע בהתקפת סייבר או קיים חשש כי נפרץ, אנא דווחו מיידית למפקח/מדריך מחוזי לתקשוב וכן לספק הפלטפורמה.


קשיים טכניים

בשעת חירום או במצבים מיוחדים יש סבירות גבוהה מהרגיל לקשיים בהתחברות לאתרים שונים וגם לפורטל הבית ספרי. אם יש דיווחים חריגים על האטה, חוסר תגובה או קריסה, חשוב לפנות באופן מיידי אל ספק הפלטפורמה או אל מוקד התמיכה שלו ולברר את מהות התקלה וכיצד לפתור אותה. חשוב ליידע גם את מדריך האשכול שיעביר פרטים מלאים על התקלה לרפרנט המחוזי לחירום.

תאריך עדכון: 01/01/2019
 ​
​​​​​​​