כניסה מאובטחת לסביבות התוכן - הזדהות אחידה


רשימת סביבות התוכן הדיגיטלי
ההרשאה לשימוש בסביבות התוכן המתוקשבות של ספקי התוכן הדיגיטלי היא בהתאם לחבילת התוכן אותה רכש בית הספר. כניסה לסביבות התוכן, היא בהזדהות באמצעות פרטי זיהוי אישיים וסיסמה שנמסרו לך על ידי משרד החינוך.

 
כניסה למערכת
סנונית

כניסה למערכת
ממשק טכנולוגיות​
כניסה למערכת
עת הד​עת

כניסה למערכת
מט"ח


כניסה למערכת
הלומדה

כניסה למערכת
בריינפופ ישראל
כניסה למערכת
ג'ינג'ים​
כניסה למערכת
LNET


כניסה למערכת
יישומטיקה
 
 
 
כניסה למערכת
אלמוסתקבלכניסה למערכת 
גמרא ברורה

כניסה למערכת 
נקדן
כניסה למערכת 
רב מילים


כניסה למערכת 
עשר אצ​בעות
 
כניסה למערכת 
מכון ויצמן ​למדע
 
כניסה למערכת 
ניפגשכניסה למערכת
תיק תק​
 
כניסה למערכת 
י​ללא נג'ני
  
כניסה למערכת 
​יא מאדרס


כניסה למערכת 
schooly​
 
 
כניסה למערכת 
קול קורא​
 

​כניסה למערכת
Class-E

כניסה למערכת
שחמטק 
 
  ​​
 ​
תמיכה בסיסמאות
בבעיות ההזדהות או בבעיות סיסמה יש לפעול באחת מהדרכים הבאות:
• שימוש בשירות עצמי לקבלת סיסמה באמצעות דוא"ל. 
• פני
יה למזכירות בית הספר.
• פני
יה מוקד סיסמאות של משרד החינוך בטלפון 03-9298888. 
• פנייה למוקד המינהלת בטלפון 03-6906600 - מידע כללי ותמיכה בתפעול   מערכת ניהול סיסמאות (דוח סיסמאות).
• כתובת דוא"ל: Moked-manbas@manbas.k12.il ​
• פניה למוקד מטה האיסוף - תחום אחריות: דיווח תלמידים, מורים ומזכירות
בטלפון 025414333, כתובת דוא"ל: mate.isuf@marmanet.co.il​

תמיכה תפעולית בסביבות תוכן מתוקשבות

בבעיות תפעול הקשורות למערכת ספק התוכן הדיגיטלי יש לפנות לאיש הקשר מטעם 
הספק. 
 
מידע כללי
​​​​​
​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 14/02/2018
 ​
​​​​​​​