גלישה בטוחה ברשתמשרד החינוך מקדם בשנים האחרונות למידה משמעותית בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה-21 והעמקת החינוך הרגשי, הערכי והחברתי במרחבי החיים השונים, כולל מרחבי רשת האינטרנט. 
כחלק מפיתוח תפקודים אלה, מתנסים התלמידים בדרכי למידה מגוונות וחדשניות המותאמות לעידן הטכנולוגי. חלק בלתי נפרד מלמידה זו כולל הקניית כלים להתנהלות מיטבית ברשת, אשר תאפשר מיצוי ההזדמנויות הקיימות ברשת, מניעת מצבי סיכון והתמודדות עם מצבי חיים מורכבים. 
מידע אודות תכנית ההתערבות וכן הפניות למסמכים וכלים אשר נועדו לסייע ​לצוותים החינוכיים בהטמעת התכנית בבתי-הספר.
 
  
 
 


   
 
חומרים ופעילויות לתלמידים בנושא גלישה בטוחה ברשת.
החומרים והפעילויות מוצגים לפי נושאים בהתאמה לשכבות הגיל השונות, וכן למגזרים שונים.

 
 
 


 
חומרי העשרה, סרטוני הדרכה והרצאות מומחים אשר נועדו לסייע להורים לקיים דו -שיח משמעותי עם ילדיהם באשר להרגלי הגלישה ברשת, הימנעות מסכנות, והתנהגות נכונה במקרה של פגיעה.
 
 
 
hozrey_mankal.jpgחוזרי מנכ"ל - גלישה בטוחה ברשת
בדף זה מרוכזים חוזרי מנכ"ל העוסקים בהיבטים השונים של גלישה בטוחה ומיטבית ברשת.
 
 ​
 
 
 
 
 
 
הדרכה והכשרה למורים 
 
 


   
 
משרד החינוך מציע תפיסה כוללת לקידום גלישה בטוחה ברשת כאורח חיים וכשגרה בקרב תלמידים, מורים והורים. תפיסה חינוכית זו מבוססת על זיהוי ההזדמנויות הרבות שהרשת מציעה במגוון רחב של היבטים ואופן ניצולן לטובה, תוך הקניית נורמות התנהגות ראויות ברשת, מניעת פגיעה באמצעות הרשת והימנעות מהתנהגויות סיכון ברשת. ריכזנו כאן את הפעולות הרבות שמקיים המשרד בשיתוף עם גורמים מקצועיים נוספים. מדיניות משרד החינוך בשיתוף עם משרדי ממשלה וגורמים מקצועיים נוספים לקידום גלישה בטוחה ברשת והטמעתה בבתי הספר.

  
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 17/08/2017
 ​
​​​​​​​