פיתוח מקצועי לעובדי הוראה בנושא גלישה בטוחה ברשת

pituh_mekzoi.pngפיתוח מקצועי לעובדי הוראה בנושא גלישה בטוחה ברשת 

קורסים להכשרה ולפיתוח מקצועי עבור מורים ובעלי תפקידים, ​בנושא גלישה בטוחה ברשת. 
הקורסים משולבים בתכנית הלאומית לתקשוב ומוצעים על פי שלבי הגיל והפיתוח המקצועי.
​​
תאריך עדכון: 03/11/2014
 ​
​​​​​​​