סיקור כנס נאמני זכויות בלמידה שיתופית תשע"ח

הכנס השנתי הראשון של משרד החינוך בתכנית נאמני זכויות בלמידה שיתופית נערך באשכול הפיס של קריית חיים ב6/6/17 בשיתוף מנהל תקשוב – אגף טכנולוגיות מידע, אגף בכיר לקשרי חוץ, הפיקוח הארצי על זכויות תלמידים במשרד החינוך בהשתתפות תלמידים מורים ונציגי המשרד. 


מפגש סיום שנה א' לנאמני זכויות בלמידה שיתופית התקיים בשיתוף כמה גורמים שיחד העלו על נס את התכנית החשובה שמפגישה אנשים צעירים ומבוגרים מהמגזר​ים השונים בחברה הישראלית.  
כולם היו שותפים מלאים להצלחת המפגש: מינהל תקשוב – אגף טכנולוגיות מידע, אגף בכיר לקשרי חוץ והמחלקה לזכיות הילד במשרד החינוך בהשתתפות תלמידים מורים ונציגי המשרד: גב' טובה בן ארי, מפקחת ארצית ליישום זכויות תלמידים, דר' דלית אטרקצ'י, מנהלת אגף בכיר קשרי חוץ וומזכלית הועד הישראלי לאונסקו, רונית מאור, מדריכה ארצית, ממונה על הלמידה השיתופית באגף טכנולוגיות מידע, יוסי מיכל, מדריך ארצי ליישום תלמידים,​ מנהלים, מורים ותלמידים. הדוברים העלו על נס את חשיבות הלמידה השיתופית והכרות עם הזכויות של הילדים ופעילות האקטיבית לקידומה בכל המגזרים ובכל הגילאים.

​​​​​​​​​​​​במהלך הכנס שמעו המשתתפים הרצאה שהייתה מלווה בסרט על חשיבות ההגנה המשפטית הייחודית והנפרדת לילדים ונוער מפי עורך הדין ערן נרייה מהסיוע המשפטי במשרד המשפטים.​ ערן העביר לילדים כי יש באפשרותם לקבל בחינם יצוג משפטי למיצוי זכויותיהם. הוא הביא דוגמא של ילדה שהוריה רצו לאשפזה על מנת לקבל טיפול נפשי, ועורך הדין סייע לה להתנגד לאשפוז והיא הועברה לטיפול מתאים אחר. 

כמו כן השתתפו הילדים במשחק Kahoot​ מלהיב בנושא זכויות הילדים, והציגו תוצרים שיתופיים כמו שירים בשתי שפות, סרטונים, מצגות ואנימציות שיצרו יחד במפגשים דיגיטליים ופיזיים. הילדים גילו בקיאות בזכויות השונות וענו על שאלות המתייחסות לדוגמאות למשל משחק אחרי הצהריים בפארק שעונה על הזכות לפנאי . הילדים התחלקו לקבוצות וקבוצת מקיף ח' ניצחה את קבוצה המבוגרים ולמקום השלישי הגיע בית ספר אבו סינא. 

​​​
​​​


​​בלמידה שיתופית ועוסקת בהטמעת תרבות של זכויות ואחריות בבית הספר ובקהילת. הלמידה מבוססת על האמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה. מדינת ישראל אשר אשררה את האמנה, מחויבת ליישם אותה בכל סביבות החיים של ילדים.
 

על תכנית נאמני למידה שיתופית 

אחת המטרות המרכזיות של תכנית נאמני זכויות בלמידה שיתופית היא לאפשר מפגש של תלמידים ומורים ממגזרים ומקבוצות שונות בחברה הישראלית. מפגשים אלה מציבים אתגר של בניית גשר לקשרים למרות השוני בשפות ובתרבויות מהן אנו מגיעים. 


תהליך החקר והלמידה של זכויות הילד/ה נעשה בחלקו הגדול באופן דיגיטלי באמצעות למידה שיתופית. אגף טכנולוגיות מידע בנה את סביבות הלמידה וליווה את המורים והתלמידים בכל הנדרש לפעילות בסביבות אלו ודרכו נוצרו קשרים והתמוססו מחסומים שהובילו לבניית תוצרים שיתופיים משמעותיים ברוח התכנית.
 

התכנית הולכת ומתרחבת ובשנה הבאה יצטרפו גם בתי ספר מעבר לים שיחקרו את נושא הזכויות וילמדו אותם.
 ​​
​​


​​
תאריך עדכון: 11/06/2017
 ​
​​​​​​​