מערכות ניהול למידה


Maarachot_LMS_lobby2.jpg
מערכת LMS הינה מערכת לניהול למידה המשמשת כאחד מן הכלים המרכזיים לשימוש בגל ההוראה במאה ה-21. המערכת מנהלת תכני למידה, את תהליך הלמידה ואת תוצריו (כדוגמת מבחנים). למערכת מועלים תכנים חיצוניים של ספקים ושל מורים. כמו כן, מוצגים בה גם תכנים המפותחים בתוך המערכת עצמה. 

 

 
 


ספקים מאושרים
 
רשימת הספקים המאושרים על ידי משרד החינוך למערכות ניהול למידה (LMS) בקטלוג החינוכי.

 

 

  
  
 תקנים והנחיות
 
התקינה לשיתוף תוכני למידה שפותחה על ידי משרד החינוך, מגדירה תקן לשיתוף ולהעברה של תוכן דיגיטלי חינוכי. התקינה מתייחסת לאריזה, תיוג, אחסון ואחזור של תוכני למידה.​

 

 

 
  

 
מערכות לניהול למידה

מערכת Moodle הינה מערכת לניהול למידה (LMS) המשמשת את סגל ההוראה ביצירת הליך למידה מתוקשב.

  


אתרי ה-Moodle לבתי הספר
בנוסף לעמודי ה-Moodle של משרד החינוך, ניתן להיכנס לעמודי ה-Moodle לבתי הספר: משימות אורייניות מתוקשבות ולמידה דיגיטלית בבתי הספר.​​
 
 

 

 

 

 

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 16/07/2018
 ​
​​​​​​​