הנחיות וטפסים לבדיקה עבור ספקים וגופים מפתחים

 


  אוסף נהלים, הנחיות וטפסים לבדיקת ספרים דיגיטליים.

 

 


 טפסים והנחיות לבדיקה משפטית/טכנית לסביבות מתוקשבות עם תוכן וללא תוכן

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור סביבה מתוקשבת עם תוכן וללא תוכן.

 

 

 
 טפסים והנחיות לבדיקה משפטית/טכנית לתוכנת ניהול מטה בית הספר (מזכירות)

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור לתוכנת ניהול מטה בית הספר (מזכירות)

 

 

 

 טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית לפורטל בית ספרי

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור לפורטל בית ספרי.

 

 

 

 
 טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית לאפליקציה (יישומון)

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור לאפליקציה.

 

 

 

 
 טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית למערכת לניהול פדגוגי

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור  למערכת לניהול פדגוגי.

 

 

 

 
אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור התקנים פיזיים.
 
 
 
 

 

 

 


 טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/מש​פטית לתוכנה/לומדה 

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור לתוכנה/לומדה.

 

 

 


 טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/מש​פטית למודול/ים חדשים

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור למודול/ים חדשים בסביבה שנוספו  לאחר קבלת אישור משרד החינוך.

 

 

 


 טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/מש​פטית לשדרוג טכני

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור לשדרוג טכני. 

 

 

 אוסף הנחיות, ערכים ודוגמאות לחיבור לקטלוג החינוכי. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תאריך עדכון: 22/06/2017
 ​
​​​​​​​