הנחיות וטפסים לבדיקה עבור ספקים וגופים מפתחים

 

  אוסף נהלים, הנחיות וטפסים לבדיקת ספרים דיגיטליים.

 

 

 

 

 

 

 

 טפסים והנחיות לבדיקה משפטית/טכנית לסביבות מתוקשבות עם תוכן

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור סביבה מתוקשבת עם תוכן.

 

 

 

 

 

 

 

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור סביבה מתוקשבת ללא תוכן.
 
 
 

 

 

 

 

 טפסים והנחיות לבדיקה משפטית/טכנית לתוכנת ניהול מטה בית הספר (מזכירות)

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור לתוכנת ניהול מטה בית הספר (מזכירות)

 

 

 

 

 

 

 

 טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית לסביבת ניהול למידה (LMS)

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור לסביבת ניהול למידה (LMS).

 

 

 

 

 

 

 

 טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית לפורטל בית ספרי

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור לפורטל בית ספרי.

 

 

 

 

 

 

 

 טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית לכלי פתוח

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור לכלי פתוח.

 

 

 

 

 

 

 

 טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/ משפטית  לרשת חברתית

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור  של רשת חברתית.

 

 

 

 

 

 

 

 טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית למערכת לניהול פדגוגי

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור  למערכת לניהול פדגוגי.

 

 

 

 

 

 

 

אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור התקנים פיזיים.
 
 
 
 

 

 

 

 אוסף הנחיות, ערכים ודוגמאות לחיבור לקטלוג החינוכי. 
​​​​​​​
תאריך עדכון: 24/06/2015
 ​
​​​​​​​