מידע לספקים טכנולוגיים


בדיקות טכנולוגיות לספקים וגופים מפתחים

ספקים וגופים מפתחים המבקשים להפעיל מוצרים טכנולוגיים חינוכיים בבתי ספר נדרשים לקבל אישור של משרד החינוך.

אם במוצר אין תוכן פדגוגי, נדרשת בדיקה טכנולוגית ומשפטית המתקיימת במינהל מדע וטכנולוגיה. אם במוצר יש תוכן פדגוגי, נדרשת בנוסף בדיקה פדגוגית באגף ספרי לימוד.

 

לפניות בנושא בדיקות טכניות לספקים, שליחת טפסים וקבלת סיסמא לפורום, יש לפנות בדוא"ל: pniot_tech@education.gov.il ,או בטלפון: 03-7407215 

 

 

 תקינה טכנולוגית, הנחיות וטפסים

 

תקינה טכנולוגית
אוסף תקנים והנחיות טכנולוגיות כלליות

 

 

 

 

 

 

הנחיות וטפסים לבדיקה
אוסף הנחיות וטפסים לבדיקה

 

 

 

 

 

 

הנחיות לחיבור לקטלוג החינוכי 
הנחיות הסברים ודוגמאות כיצד ספקי תוכן יכולים לפרסם תכנים שלהם בקטלוג החינוכי המכיל פריטי תוכן של עשרות ספקים בהם תכנים בתשלום ותכנים ללא עלות.

 


  

חיבור ספקים מאושרים למערכת ה-IDM של משרד החינוך​​
משרד החינוך נערך לחיבור ספקי מוצרים טכנולוגיים ותוכן דיגיטלי מאושרים למערכת 
ה-IDM של משרד החינוך.​ 

 

 

 מידע נוסף

icon_havat_hadaat.jpgחוות הדעת - מחשוב ענן במערכת החינוך
"ענן תקשורת פרטי" למתן שירותי מחשוב מתקדמים ביותר לכל בתי הספר
במערכת החינוך בארץ. 

 

 

 


 

 

סביבות מתוקשבות וספרים דיגיטליים מאושרים בקטלוג החינוכי  
סביבות מתוקשבות חינוכיות מאושרות
 וספרים דיגיט​ליים מאושרים.

 

 


 

  

 

כנסים ומפגשי ספקים
מידע על מפגשי ספקים וגופים מפתחים של מוצרים טכנולוגיים חינוכיים

 

 

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​

תאריך עדכון: 07/12/2017
 ​
​​​​​​​