תעריף בדיקות מוצרים טכנולוגיים

עלויות בדיקת חומרי לימוד דיגיטליים, תוכנות לימודיות ומערכות מתוקשבות תומכות למידה 

סעיף המוצר פירוט המוצרים הרלוונטים​ עלות לספק
1​ בדיקת עמידת ספר לימוד הדיגיטלי אחד בתקן א'​ ספר לימוד דיגיטלי בתקן א' או א' מצומצם​ 35 ש"ח    ​
2​ בדיקת עמידת ספר לימוד הדיגיטלי אחד בתקן ב'​ ספר לימוד דיגיטלי בתקן ב'​ 35 ש"ח    ​​
3​ בדיקת עמידת ספר לימוד הדיגיטלי אחד בתקן ג'​ ספר לימוד דיגיטלי בתקן ג'​ 35 ש"ח    ​​
4​ בדיקת עמידת סביבות למידה מתוקשבות או מערכת LMS אחת בדרישות הטכניות​ סביבת לימוד עם תוכן, סביבת לימוד ללא תוכן, תוכנת ניהול מטה בית הספר (מזכירות),
סביבת ניהול למידה (LMS), פורטל בית ספרי, כלי פתוח, רשת חברתית, מערכת לניהול פדגוגי​
3,000 ש"ח  ​​
5​ בדיקת עמידת תוכנה לימודית אחת בדרישות הטכניות​ מערכת מתוקשבת המותקנת על מחשב המשתמש​ 2,200 ש"ח​
6​ בדיקת עמידת פריט עזר מתוקשב אחד בדרישות הטכניות​ התקנים פיזיים​ 2,500 ש"ח​
7​ בדיקת עמידת פריט/מוצר משודרג אחד בדרישות הטכניות​ חידוש אישור לכלל המוצרים​ 100 ש"ח​

  

* משרד החינוך עשוי לעדכן את התעריפים מעת עת לפי שיקול דעתו.

 

תאריך עדכון: 19/10/2014
 ​
​​​​​​​