פיתוח מקצועי

במסגרת מדיניות משרד החינוך להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 נבנתה תכנית להכשרה ולפיתוח מקצועיים עבור מורים ובעלי תפקידים שמשולבים בתכנית הלאומית לתקשוב. הפיתוח המקצועי הוא מערכתי וכולל את כל ממלאי התפקידים הלוקחים חלק בהטמעת תכנית התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, בכל הרמות. התהליך המורכב מצריך קידום למידה דיגיטלית משמעותית בסביבות עתירות טכנולוגיה תוך כדי הטמעת טכנולוגיות מידע ותקשורת. ההכשרה והפיתוח המקצועיים של עובדי ההוראה מתחילים בשלב ההכשרה להוראה במכללות לחינוך ובאוניברסיטאות וכָּלִים בשלב הפיתוח המקצועי של כלל עובדי ההוראה בפועל במערכת החינוך.​
 
 

 
 
העולם הדיגיטלי המקוון יצר שינויים במבנה ההיררכי של מקורות הידע ובנגישות למידע, דבר המשפיע על הלומד, המורה, על תכנית הלימודים, על תהליכי הוראה-למידה ועל הסביבה הלימודית. 
צוות הפיתוח המקצועי באגף טכנולוגיות מידע של משרד החינוך מוביל את עובדי ההוראה במשרד החינוך אל רף עליון של ידע ומיומנויות בתחום האוריינות הדיגיטלית, תוך כדי הקניית כלים ומסלולי התפתחות למורי ההווה והכשרתם להיות מורי העתיד.  ic_02.png
לטבלת המתווים, המפרטת את הקורסים המוצעים לפיתוח מקצועי בתכנית התקשוב לעובדי הוראה ובעלי תפקידים לחצו כאן 
בתכנית התקשוב הוגדרו בעלי תפקידים ברמה מחוזית וברמה בית ספרית. מדריך האשכול אחראי להטמעת תכנית התקשוב בהיבטים ניהוליים, ארגוניים ופדגוגיים בכמה בתי ספר במחוז ורכז התקשוב אחראי להטמעת תכנית התקשוב בתוך בית הספר בהלימה לתכנית ולחזון הבית ספרי.
 

 
 


ic_02.png
עובדי ההוראה בתכנית התקשוב מתבקשים להשתלב בתהליך פיתוח מקצועי על פני רצף הלמידה וההתפתחות בהתאם לידע הנרכש בתחום התקשוב: ידע גנרי לכלל עובדי ההוראה וידע תוכני-פדגוגי בתחום הדעת.ic_02.png
מורי המורים של קורסי התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 בבתי הספר הם קבוצת מומחים מובילים אשר מהווים את חוד החנית בתחום האוריינות הדיגיטלית. מורי המורים הם מורים ומדריכים מדופלמים ומנוסים בעלי המלצות אשר עברו הכשרה ייחודית להוראת קורסים בחדרי המורים בבתי הספר וכן משתתפים במפגשי פיתוח מקצועי שוטפים. אגף טכנולוגיות מידע רואה במורי המורים את שליחי הבשורה אשר בלהט לִבם יטמיעו את השינוי המיוחל בפועל בבתי הספר.
ic_02.pngפרחי הוראה
לצד התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 בבתי הספר החלה לפעול התכנית להתאמת המכללות להוראה למאה ה-21. מטרת התכנית היא להכשיר פרחי הוראה להורות בסגנונות של פדגוגיה חדשנית בשילוב תקשוב ולחזק אוריינות מחשב ומידע בקרב סגל ההוראה במכללות, סטודנטים מתכשרים להוראה ותלמידים.


  

​​
להלן נוהל הפעלת קורסים בלמידה מרחוק בתקשוב או בתחומי דעת במסגרת מכרז למידה מרחוק וקורסים בתקשוב במסגרות אחרות. ​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​
תאריך עדכון: 01/10/2017
 ​
​​​​​​​