קול קורא לתקצוב מרכזי מחוננים ושילובם בתכנית התקשוב בשנה"ל תשע"ז

משרד החינוך פרסם קול קורא לבעלויות מרכזי מחוננים להגיש מועמדות להצטרפות לתכנית התקשוב הלאומית. הצטרפות לתכנית תאפשר למרכזי מחוננים להצטייד בתשתיות ובאמצעי קצה לתלמידים, וכן לקבל סל של שירותי תוכן והדרכה בפדגוגיה מותאמת לתלמידים מחוננים באמצעות תקשוב.
האגף לתלמידים מחוננים ולמצטיינים נותן מענה לתלמידים מחוננים באמצעות מסגרות שונות, ביניהן מרכזי מחוננים בפריסה ארצית. 
מסגרות האגף מחויבות לאסטרטגיות מגוונות ומתאימות למחוננים, הכוללות למידה בסביבה שמעודדת הבניית ידע, ייצור תוכן חדש וחשיבה מסתעפת, מקושרת ועמומה. שימוש בתקשוב מאפשר יצירת קהילה לומדת, מתעדכנת ומתחדשת באופן תדיר, הנמצאת בקשר משמעותי מעבר לגבולות של זמן ומקום, ובכך מתאימה במיוחד למרכזי המחוננים. קהילה כזאת מעודדת שיתוף בתכנים ובידע בין מורים, בין תלמידים ובין מורים לתלמידים. היא מאפשרת קשר ושיתופי פעולה בין מסגרות לימוד דומות ושונות, עבודה בסביבה עתירת מידע ולמידה דיפרנציאלית ומעודדת הצגה של רעיונות ותוצרים לקהל רחב .
לצורך כך, פרסם משרד החינוך קול קורא לבעלויות מרכזי מחוננים להגיש מועמדות של מרכזים (במרכב"ה) להצטרפות לתכנית (מס' 6808). 

המרכזים שייבחרו יקבלו: "חבילת תמיכה" ממשרד החינוך לצורך קידום תחומים אלו – כיתות אם ממוחשבות (עמדת מורה), תשתית לקו אינטרנט מהיר ותקשורת פנים בית ספרית, הצטיידות באמצעי קצה לתלמידים (עגלות מחשבים ניידים / טאבלטים) וחבילות תוכן. לתיאור מפורט של חבילת התמיכה ראו "קול קורא".


פיתוח מקצועי והדרכה – הרחבת ידע המורים בתחום הטכנולוגיה הלימודית והאוריינות הדיגיטלית, בהתאמה לאסטרטגיות מובילות בהוראת מחוננים לצורך תפקוד מושכל ויעיל בסביבות המתוקשבות. הפיתוח המקצועי יונחה על ידי מדריכי האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ומדריכי מינהל תקשוב.


שלבי ביצוע:
  1. ​​קול קורא - קול קורא 6808​ - נסגר

  2. מילוי שאלון - שלב שאלון המנהל - נסגר

  3. השלמת מסמכים - השלמת מסמכים במערכת המרכבה - נסגר

  4. מכתבים למנהלי בתי הספר והבעלויות/רשויות על אישור הצטרפותם - נשלחו

  5. השלב הנוכחי - מימוש ההקצבות להצטיידות. ראו המסמכים המצורפים:תמיכה והדרכה

לעזרה ותמיכה בכל הנוגע למימוש ההקצבות להצטיידות, ניתן ליצור קשר עם מנחם אהרונוב ממוקד הבקרה בטלפון 03-7762935, דוא"ל menchama@taldor.co.il​

​​
תאריך עדכון: 10/07/2017
 ​
​​​​​​​