קול קורא לתכנית התקשוב לחטיבה העליונה, תשע"ז

משרד החינוך פרסם קול קורא לבעלויות חינוך להגיש מועמדות של בתי ספר להצטרפות לתכנית התקשוב בחטיבות העליונות.


משרד החינוך וישראל דיגיטלית פועלים יחד לקידום תכנית התקשוב בחטיבות העליונות. מטרת התכנית היא לקדם בבתי הספר למידה מבוססת אתר, שילוב הערכה חלופית משולבת תקשוב וביצוע בחינות בגרות מתוקשבות, כך שבית הספר יפעל כארגון מתוקשב ברמה גבוהה בשילוב מערכות ניהול מתוקשבות מתקדמות, תכנים לימודיים מתוקשבים וספרים דיגיטליים. 

מיקוד הפעילות בבתי הספר יהיה בשלושה תחומים עיקריים:
 1. השבחת ההוראה והלמידה באמצעות עושר של תכנים וספרים דיגיטליים, קורסים מקוונים לבגרות במגוון תחומים (כולל קורסים מחליפי בגרות, תומכי בגרות וקורסי - MOOC בשפה האנגלית מהעולם) ושיעורים פרטיים ברשת לתלמידים.
 2. הרחבת יכולות בית הספר להתמודדות עם דרישות ההיבחנות בדגש על תקשוב בשני האופנים הבאים:
  • ​​מרכי​ב 30% מההיבחנות לצורך הערכה חלופית שניתן יהיה לבצעה באמצעים מתוקשבים, כמו פורטפוליו דיגיטלי, עבודות חקר וכדומה.
  • מרכיב 70% מההיבחנות המכוון את בית הספר להיות ערוך לקיום בחינות בגרות מלאות
  • ב​​סביבה מתוקשבת. 
 3. הפיכת בתי הספר לארגון מתוקשב.
לצורך כך, פרסם משרד החינוך קול קורא לבעלויות חינוך להגיש מועמדות של בתי ספר (במרכב"ה) להצטרפות לתכנית (מס' 6807​). 

בתי הספר שייבחרו יקבלו: 
"חבילת תמיכה" ממשרד החינוך לצורך קידום תחומים אלו - כיתות אם ממוחשבות (עמדת מורה), תשתית לקו אינטרנט מהיר ותקשורת פנים בית ספרית, הצטיידות באמצעי קצה לתלמידים (עגלות מחשבים ניידים / טאבלטים) וכן פיתוח מקצועי והדרכה לצוות ההוראה. לתיאור מפורט של חבילת התמיכה ראה קול ק​ורא​.

פיתוח מקצועי והדרכה – הרחבת ידע המורים בתחום הטכנולוגיה הלימודית והאוריינות הדיגיטלית לצורך תפקוד מושכל ויעיל בסביבות המתוקשבות. ליווי וסיוע לבתי הספר ייעשו במתכונת שלושה מעגלי תמיכה: פרסום מידע מקיף בענן החינוכי, מוקד תמיכה טלפוני, הדרכה פרטנית בבית הספר, לפי הצורך.
כל אלו יאפשרו שילוב התכנים ותכניות הלימודים המתוקשבות בצורה יעילה, טובה ואפקטיבית יותר לרווחת התלמידים והמורים ויאפשרו גם קידום והרחבת היקף השימוש במערכות ניהול מתוקשבות מתקדמות ותכנים לימודיים מתוקשבים אחרים כדי להפוך את בית הספר לארגון מתוקשב ברמה גבוהה יותר.


שלבי ביצוע:
 1. קול קורא - קול קורא 6807​ ​- נסגר

 2. מילוי שאלון - שלב מילוי שאלון המנהל - נסגר 

 3. השלמת מסמכים - השלמת מסמכים במערכת המרכבה - נסגר​

 4. מכתבים למנהלי בתי הספר והבעלויות/רשויות על אישור הצטרפותם - נשלחו

 5. השלב הנוכחי - מימוש ההקצבות להצטיידות. ראו המסמכים המצורפים:


תמיכה והדרכה:
תמיכה תפעולית  בכל שאלה על אודות התהליך ניתן לפנות למוקד התמיכה של הענן החינוכי 
בטלפון: 03-6906600.

תמיכה פדגוגית – להתייעצות בנוגע להתאמת התוכן הדיגיטלי לצורכי בית הספר ניתן לפנות למפקח/למדריך התקשוב המחוזי.
 
לעזרה ותמיכה בכל הנוגע למימוש ההקצבות להצטיידות, ניתן ליצור קשר עם מנחם אהרונוב ממוקד הבקרה בטלפון 03-7762935, דוא"ל menchama@taldor.co.il​​


לשאלות ובירורים בנושא ההקצבות יש לפנות לתמר צימרינג tamarcim@education.gov.il​ טל' 02-5603811/0. 
יש לציין: מס' קול קורא – מס' פניה במרכבה – סמל מוסד – שם מוסד - את הבירור / השאלה הנדרשת. 
להנחיות פדגוגיות יש לפנות למפקחי/ממוני התקשוב המחוזיים.​


 ​​​​
המסמכים הרלוונטיים:
​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 10/07/2017
 ​
​​​​​​​