תכנית התקשוב

 
תכנית התקשוב מקדמת תהליכי תקשוב בבתי הספר במטרה להפכם לארגונים מתוקשבים. בתכנית מושם דגש על הטמעת פדגוגיה חדשנית ועל פיתוח אוריינות דיגיטלית במגוון תחומים המקוונים במטרה להשביח תהליכי הוראה, למידה והערכה ולקדם תהליכים חברתיים-שיתופיים. 

 

 

 


 בשנה"ל תשע"ז מיושמת תכנית התקשוב בבתי הספר העל יסודיים במטרה להופכם לארגונים מתוקשבים המכשירים את הלומדים לתפקוד מיטבי במאה ה-21. התכנית פותחת צוהר ליישום תהליכי הערכה איכותית באמצעות שילוב תהליכי היבחנות מתוקשבת ויישום חלופות בהערכה במסגרת רפורמת הבגרויות. שילוב התקשוב בתהליכים פדגוגיים וחברתיים, מציב את בתי הספר בחזית הטכנולוגית בחינוך.​
בשנים האחרונות משתתפים תלמידי ישראל בתהליכי היבחנות מתוקשבת. מבחנים אלה מזמנים דרכי הערכה עדכניות הכוללות גירויים עתירי מדיה, ובאמצעותן ניתן להעריך ידע ומיומנויות שקשה להעריך באמצעות הבחינות הרגילות המסורתיות (על גבי נייר).​

 אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית (עודכן 18.5.17)

רוצים לפתח את מיומנויות התלמידים באוריינות טכנולוגית ודיגיטלית?​ ריכזנו עבורכם כלים, פעילויות מתוקשבות ומצגות שיסייעו לכם להצליח. תוכלו להכיר את המושגים המרכזיים ולקבל אמצעים ליישום בפדגוגיה בכל שכבות הגיל. אחת המטרות הראשיות של תכנית התקשוב היא פיתוח מיומנויות טכנולוגיות ודיגיטליות לאנשי חינוך ולתלמידים בכל שכבות הגיל. המיומנויות הללו חיוניות לאזרח הדיגיטלי, לאנשי חינוך וללומדים במאה ה-21.​

 ​ 

שילוב אמצעי קצה טכנולוגיים בתהליכי הוראה, למידה והערכה

שילוב אמצעי קצה טכנולוגיים (מחשב נייד, מחשב לוח ועוד) נותן מענה למגמה הרווחת בחינוך שעל פיה הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מתהליכים פדגוגיים ומאפשרת יישום גישות מתקדמות בחינוך. החדשנות הטכנולוגית פדגוגית מזמנת תהליכי הוראה, למידה והערכה משמעותיים ותורמת לטיפוחם של לומדים עצמאיים העתידים להפוך לאזרחים דיגיטליים המתפקדים באופן מיטבי במאה ה-21. 
הגדרות תפקידים, תיאור מפורט של התפקידים, דרישות התפקיד והתנאים למינוי לתפקידים : מדריך אשכול, מדריך תקשוב בית ספרי ומתאם מחשוב.​


 

תשתית המחשוב בבתי הספר כוללת ציוד מחשבים, תקשורת וציוד היקפי אחר, ובאה לתת מענה לבניית כיתות מתוקשבות. כאן תוכלו למצוא מידע עדכני ומקיף על אודות הסטנדרטים להצטיידות ולתשתיות, על ההשלכות הבריאותיות, על בקרה והצטיידות ועל  תחזוקת מחשבים וציוד היקפי.

 
   ​​כל האירועים, החידושים והעדכונים בתחום התקשוב בישראל וברחבי העולם. כדאי להתעדכן באופן שוטף. 


 

  ​

אנשי קשר 
רשימת מפקחי ומדריכי תכנית התקשוב. 

 

 כאן נרכז מידע נרחב ומפורט על העשייה המבורכת בתחום התקשוב של כל המחוזות באופן שוטף. 
   
  

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תאריך עדכון: 28/05/2017
 ​
​​​​​​​