שידורים מוקלטים


פעילות כיתתית, המשלבת צפייה מונחית בתכני ווידאו מוקלטים ומשימות לביצוע, מעמיקה את הידע של התלמידים ומקנה להם מיומנויות למידה של המאה ה- 21, באופן חווייתי ושונה מהשיעור המסורתי בכיתה. 
השימוש בקטע מוקלט, מאפשר למורה להתערב בתוכן, להקרין את הקטע שהוא רוצה, להכין את התלמידים בשאלות לקראת הצפייה, לעצור את השידור בכל שלב שהוא רוצה ולשלב פעילויות ודיונים תוך כדי הצפייה, דבר אשר לא מתאפשר במהלך השידור החי. 
לנוחיותכם ריכזנו את השידורים בחלוקה לפי קהל יעד, תחומי דעת ושידורים מומלצים.​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 03/09/2018
 ​
​​​​​​​