מעגלי תמיכה והטמעה

​ 


שלושת המעגלים ליישום תכניות ופעולות של תכנית התקשוב: 


מעגל ראשון - הענן החינוכי
פורטל המרכז את כלל השירותים והתכנים הדרושים לקיום תרבות אירגונית ופדגוגית מתוקשבת בבתי ספר. 
 • הענן החינוכי מספק תכנים, מידע ו​​שירותים הנדר​​שים לקיום תהליכי הוראה, למידה והערכה מתוקשבים מיטביים. 
 • מידע פורמלי בתחום הלמידה המתוקשבת בבית הספר: מסמכים, הנחיות, פרסום קולות  קוראים, פיתוח מקצועי, תכניות להפעלה בבתי ספר וכד'.
 • ​מידע פדגוגי בתחום ההוראה - למידה המתוקשבת תוך התאמה לדגמי ההפעלה השונים -מודלים ללמידה שיתופית, מידע תיאורטי וכד'.
 • מידע תפעולי - ​​מדריכים מקוונים למשתמש לשם ייעול תהליכי הפצת המידע והטמעתו 
 • מתן שרותי למידה מרחוק בשגרה ובחירום המאפשרים למידה ללא מגבלת זמן ומקום.

מעגל שני - מוקדי תמיכה טלפוניים
המנהלת מספקת שני מוקדים מרכזיים במענה טלפוני לתמיכה תפעולית וטכנית. 

 • מוקד סיסמאות - הגישה ש​ל משתמשי מערכת החינוך לסביבות העבודה הדיגיטליות מתבצעת בה​זדהות אחידה אישית באמצעות פרטי זיהוי וסיסמה שהופקו על ידי משרד החינוך. תמיכה בהפקת בסיסמאות ניתנת על ידי משרד החינוך באמצעות מוקד הסיסמאות, מזכירות בית הספר והשירותים העצמיים להפקת סיסמה. 
 • פנייה למוקד סיסמאות של משרד החינוך בטלפון 6552*.​
 • ​מוקד תמיכה - פנייה למוקד המינהלת בטלפון 03-6906600 - מידע כללי ותמיכה בתפעול  מגוון המערכות העומדות לשרות בתי הספר, עובדי ההוראה ותלמידים. וכן הגדרת תמיכה ייעודית בהתאם לכל תכנית ומיזם שהמשרד מטמיע ומפעיל.​

 • מוקד לאיסוף מידע - המנהלת מפעילה מול המטה מוקד לאיסוף מידע מהשטח בהתאם לצרכים על פי לוחות הזמנים של הפעלת תכניות המשרד.
  המטה​​ הארצי מתדרך את מוקדי המנהלת בהתאם לצרכי התמיכה על פי האירועים והתכניות בלוח השנה. 


מעגל שלישי - מערך תמיכה טכנו-פדגוגיתצוות העשייה של אקדמיה ברשת מסייע בכל עניין הקשור לתכנון השידורים המקוונים, בעיות טכניות, הפניות ושאלות העולות לפני כל שידור, במהלכו ואחריו. 


תמיכה טכנית

מינהלת יישומים מתוקשבים, 03-6906600


תמיכה טכנו-פדגוגית

לשאלות כלליות בנושא אקדמיה ברשת, בקשות והצעות למרצים או תכנים ולייעוץ טכנו-פדגוגי

אפשר לפנות לדוא"ל Akademya_bareshet@education.gov.il


תמיכה בזמן שידור חי

טלפון: 03-7554145 או דוא"ל  institutions@eteachergroup.com​ 


 ​​
​​​
תאריך עדכון: 05/09/2018
 ​
​​​​​​​