מורים יוצרים תוכן דיגיטלי בשפה עברית


משרד החינוך פועל להתאמת תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה בכיתה למאה ה-21. במסגרת זו הפעיל המשרד שני מיזמים להכשרת מורים מקצועיים, יצירתיים, מומחים בתחום הדעת שאותו הם מלמדים בפיתוח תוכן דיגיטלי. מתוך המורים שהוכשרו נבחרו המתאימים ביותר להמשיך ולפתח חומרי הוראה מתוקשבים. המפתחים לוו בתמיכה והדרכה מקצועיים. היחידות אשר פותחו מתאימות לתכניות הלימודים וכוללות את מרכיבי האוריינות הדיגיטלית, מתן מענה לשונות, חדשנות וקידום למידה משמעותית. החומרים שפותחו פורסמו בקטלוג החינוכי לשימוש כלל עובדי ההוראה. 


דוגמאות נבחרות לתוצרי המיזם:
​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

קריטריונים לקבלת עובדי הוראה לקורס מורים יוצרים תוכן דיגיטלי
  1. בעל ניסיון פדגוגי מוכח (מעל 3 שנים) בתחום הדעת. 
  2. "מורה יזם" שפיתח ויישם שימוש של יחידות תוכן המשלבות תקשוב בתהליכי ההוראה והלמידה כחלק שוטף ואינטגרלי מתכנית העבודה הבית ספרית.
  3. בעל שליטה במיומנויות מחשב ומידע והיכרות/התנסות בשילוב כלים פתוחים, יישומונים, סימולציות ומשאבי מדיה ביחידות תוכן ברמה גבוהה. 
  4. המלצות של בעלי תפקידים (מנהל מוסד חינוכי, מפמ"ר במקצועות רבי מלל או מפקח תקשוב מחוזי) באשר ליכולת המועמד לפתח יחידות הוראה משולבות תקשוב. ​
תאריך עדכון: 24/05/2018
 ​
​​​​​​​