בתי ספר יסודיים

 1. קוד משתמש וסיסמה – בעת כניסת התלמידים למערכת החינוך מונפקים עבורם קוד משתמש וסיסמה.

  קוד המשתמש
  אינו משתנה ומלווה אותם לאורך כל הדרך.
  הסיסמה נשארת קבועה עד סוף כיתה ו, אלא אם כן התלמיד החליף אותה באופן עצמאי.

  חדש!
 2. דוח סיסמאות – בית הספר יכול להנפיק בכל עת דוח סיסמאות על ידי כניסה למערכת ניהול סיסמאות​. בדוח יופיעו סיסמאות התלמידים גם במקרים שבהם התלמידים שינו סיסמה באופן עצמאי. מנהל בית הספר יכול לתת הרשאות להנפקת דוח סיסמאות לבעלי תפקידים בבית ספרו. 

 3. איפוס סיסמה – במקרה שהתלמידים שכחו את הסיסמה או ישנה תקלה בהזדהות, ניתן לשחזר סיסמה בשלוש דרכים:
 • איפוס סיסמה על ידי בעל תפקיד מורשה בבית הספר באמצעות דוח סיסמאות.
 • פנייה למוקד סיסמאות 6552*.
 • שירות עצמי, SMS עם סיסמה לטלפון של התלמיד​

 ​​
תאריך עדכון: 03/10/2019
 ​
​​​​​​​