זכויות יוצרים, מידע והמלצות שימושיות

בעידן שבו הטכנולוגיה יכולה להיות בסיס ליצירה – מורים רבים מעוניינים ללמד בעזרת מקורות אינטרנטיים. השילוב של תמונות, סרטים, אפליקציות, קישורים לכתבות וכל תוכן דיגיטלי אחר ביחידות הוראה יכול להעשיר את הלמידה, אך יחד עם זאת העלאת אותן יחידות הוראה לרשת (גם לצורכי לימוד והוראה) עלולה להיות הפרה של זכויות יוצרים.​ ​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 24/06/2019
 ​
​​​​​​​