הזדהות אחידה לתכנים דיגיטליים

נמאס לכם מריבוי הסיסמאות לאתרים השונים של משרד החינוך? איבדתם את הקובץ שבו כתבתם את הסיסמאות ואינכם יכולים לשחזר? יש פתרון - הזדהות אחידה של תכנים דיגיטליים. הגישה של משתמשי מערכת החינוך לסביבות העבודה הדיגיטליות מתבצעת בהזדהות אחידה אישית באמצעות פרטי זיהוי וסיסמה שהופקו על ידי משרד החינוך. כדאי להתחבר בקלות בכמה דקות. 

במסגרת תוכנית התקשוב מטמיע משרד החינוך על יחידותיו השונות סביבות עבודה דיגיטליות בתהליכי ההוראה, הלמידה והערכה כחלק אינטגרטיבי מסביבת ההוראה והלמידה של המורים והתלמידים במערכת החינוך.יתרונות השימוש בהזדהות משרד החינוך
  • הזדהות אחידה  – שימוש בסיסמה אחת לכניסה לכלל סביבות התוכן הדיגיטלי המאושרות על  ידי משרד החינוך ולמערכות משרד החינוך באינטרנט בכלל.
  • ​​מעבר בין סביבות התוכן הדיגיטלי לבין מערכות המשרד ללא צורך בהזדהות נוספת.
  • תמיכה בסיסמאות – תמיכה בסיסמאות ניתנת על ידי משרד החינוך באמצעות מוקד הסיסמאות, מזכירות בית הספר והשירותים העצמיים להפקת סיסמה.

היערכות בתי ספר להזדהות אחידה באמצעות מערכת ההזדהות המרכזית של המשרד

להלן הנחיות אופרטיביות לסגל בית הספר לחלוקת סיסמאות לתלמידים לצורך כניסה למערכות המשרד וסביבות התוכן בהזדהות אחידה: 
  • היכרות סגל בית הספר את מערכת ההזדהות של משרד החינוך, מערכת לניהול סיסמאות, מדיניות סיסמאות לשכבות הגיל השונות, טיפול בבעיות הזדהות וגורמי התמיכה השונים.

  • על סגל בית הספר לדאוג לחלוקת סיסמאות לתלמידים שאין ברשותם סיסמה על ידי הפקת דוח סיסמאות כיתתי באמצעות מערכת ניהול סיסמאות. החלוקה תהיה עבור כיתות המתוכננות לעשות שימוש בסביבות התוכן הדיגיטליות. 

  • מדריך להפצת סיסמאות ולאיפוס סיסמה באמצעות מערכת ניהול סיסמאות. 

גישה לסביבות תוכן דיגיטליות בהזדהות משרד החינוך

גישה לסביבות תוכן דיגיטליות בהזדהות משרד החינוך תתאפשר בערוצים הבאים:
  1. כניסה מאובטחת לסביבות התוכן - הזדהות אחידה
  2. מומלץ לבתי הספר להציג את צלמית ההזדהות האחידה של משרד החינוך באתר בית הספר. 

  3. דף הבית של​ הספק – כניסה באמצעות צלמית הזדהות משרד החינוך
​​

תמיכה בסיסמאות
בבעיות ההזדהות או בבעיות סיסמה יש לפעול באחת מהדרכים הבאות:
שימוש בשירות עצמי לקבלת סיסמה. 
• פני
יה למזכירות בית הספר
• פנייה למוקד סיסמאות של משרד החינוך בטלפון 6552​*​
• פנייה למוקד המינהלת בטלפון 03-6906600 - מידע כללי ותמיכה בתפעול מערכת ניהול סיסמאות (דוח סיסמאות)
• כתובת דוא"ל: Moked-manbas@manbas.k12.il
• פניה למוקד מטה האיסוף - תחום אחריות: דיווח תלמידים, מורים ומזכירות
בטלפון 02-5414333, כתובת דוא"ל: mate.isuf@marmanet.co.il​


תמיכה תפעולית בסביבות תוכן מתוקשבות

בבעיות תפעול הקשורות למערכת ספק התוכן הדיגיטלי יש לפנות לאיש הקשר מטעם 
הספק. 
מידע כללי
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 24/06/2019
 ​
​​​​​​​