הזדהות אחידה של משרד החינוך


משרד החינוך מטמיע עבודה בסביבות דיגיטליות בתהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה לאוכלוסיית עובדי ההוראה והתלמידים במערכת החינוך.

הכניסה לסביבות תיעשה באמצעות סיסמת הזדהות אחידה בלבד אשר מאפשרת סיסמה אחת לכלל מערכות משרד החינוך וסביבות התוכן הדיגיטליות המאושרות.
 

שלב ראשון – דיווח במצבת תלמידים על ידי מזכירת בית הספר

שלב שני* – הפקת דוח סיסמאות לכלל תלמידי בית הספר לאחר עדכון מצבת התלמידים

שלב שלישי – חלוקת הסיסמאות לתלמידים 

• עד סוף כיתה ו ובכיתות חינוך מיוחד התלמידים מקבלים סיסמה בת 4 ספרות בלבד ואינם נדרשים להחליף אותה.


חשוב לדעת:
  • פרטי ההזדהות הינם אישיים וחסויים וחל איסור על העברתם
  • הקוד והסיסמה משמשים לכניסה לכל מערכות משרד החינוך
  • קוד המשתמש הינו קבוע עבור המשתמש ואינו ניתן לשינוי
  • ניתן לאפס סיסמה כאשר מספר הטלפון מוזן במערכת


  • מורים ותלמידים המבקשים לעדכן את הסיסמה – פנייה למוקד סיסמאות 6552*
  • בעלי תפקידים בבית הספר: מנהלים, רכזי תקשוב ומזכירות –לתמיכת טכנית התקשרו למוקד: 03-6906600​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 03/10/2019
 ​
​​​​​​​