כניסה מאובטחת לסביבות התוכן - הזדהות אחידה

רשימת סביבות התוכן הדיגיטלי
ההרשאה לשימוש בסביבות התוכן המתוקשבות של ספקי התוכן הדיגיטלי היא בהתאם לחבילת התוכן אותה רכש בית הספר. כניסה לסביבות התוכן, היא בהזדהות באמצעות פרטי זיהוי אישיים וסיסמה שנמסרו לך על ידי משרד החינוך.​


תוכן עמוד הספקים הועבר לפורטל מוסדות חינוך (פורטל שער)
  

למעבר לעמוד לחצו כאן
​​
תאריך עדכון: 30/10/2019
 ​
​​​​​​​