שתי רמות תקינה של ספרים דיגיטליים

 
משרד החינוך הגדיר תקינה טכנולוגית לשתי רמות של ספר לימוד דיגיטלי. להלן דוגמאות למאפיינים בכל רמה. ספק הספרים נדרש לעמוד בכל הדרישות המחייבות של רמה בסיסית ו/או מתקדמת כמפורט במסמכי התקנים באתר המשרד.
 
לתקנים והנחיות למימוש רמות טכנולוגיות שונות​ בפיתוח ספר לימוד דיגיטלי עבור ספקים וגופים מפתחים.
 

 
  
 • רמה בסיסית –  הנגשת הספר בטקסט חי עם פונקציונליות בסיסית הקיימת בקובץ pdf (כגון: הוספת הערות, הדגשת טקסט ועוד).
   
 • רמה מתקדמת – דרישות הסף לרמה זו:
 1. ​​​לפחות שלושה משאבי מדיה קיימים בספר הדיגיטלי עבור כל נושא כשלפחות אחד מהם כולל פעילות אינטראקטיבית (סעיף 3.3).​
 2.  
 3. תוכנת ההצגה של הספר הדיגיטלי מאפשרת למורה ולתלמידים הוספת שכבות מידע לספר (4.1.2).
 4.  
 5. תוכנת ההצגה מאפשרת למורה לשתף את תלמידיו בשכבות המידע שהוסיף לספר הדיגיטלי (4.1.3).
 6.   
 7. אופציונלי ברמה המתקדמת: מערכת לניהול למידה (LMS) וארגון הספר הדיגיטלי כאוסף מודולארי של אובייקטי למידה  (סעיף 6).

 


 
 
 
 על מנת לקדם את תהליך הטמעת השימוש בספרים דיגיטליים המשרד פרסם הודעה וחוזרי מנכ''ל 
 
​​​​​
​​​​​
​​​
תאריך עדכון: 23/02/2017
 ​
​​​​​​​