פרסים למפתחי יחידות תוכן לשנת תשע"ה

מורים מפתחים תוכן.jpg 
משרד החינוך השיק את תכנית "ישראל עולה כיתה - עוברים ללמידה משמעותית", שתכליתה להתאים את תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה למאה ה-21.                            
במסגרת התכנית ועל מנת לסייע למורים ביצירת תוכן לימודי כתהליך שמעודד העצמה וחדשנות חינוכית פרסם משרד החינוך בענן החינוכי 'קול קורא' למתן פרסים למורים המפתחים יחידות תוכן כמפורט ​בתקנון המצורף. כמו כן נפתחו שלוש השתלמויות שבהן הציע המשרד תמיכה וליווי למעוניינים.
​התחרות שנקבעה ליום רביעי, כ"ד באייר התשע"ה, 13 במאי 2015, הסתיימה.
​                                                 

הפרסים חולקו בהתאם לדירוג הניקוד (הצטיינות יתרה, הצטיינות, טוב מאוד) בשלושה סולמות לפי שכבות גיל. הקריטריונים לקבלת הניקוד פורטו בפרסומים לפני כחצי שנה ולא התקבלו לגביהם כל הסתייגויות.
לשלבים הסופיים של בחינה וניקוד הגיעו כמה עשרות יחידות לאחר סינון, ומגישיהן קיבלו הודעה על כך. בשלב זה נבחנו היחידות על ידי המפמ"רים לפי מקצוע היחידה  ועל פי הקריטריונים שנקבעו ופורסמו מראש. מפתחי היחידות שהגיעו לציונים הנדרשים, כפי שהוגדרו במסגרת הקריטריונים, זכו בפרס.
בשלב זה מתוך 30 הפרסים שנקבעו למטרה זו נבחרו חמש יחידות שענו על הקריטריונים.

ואלה הם שמות מפתחי היחידות הזוכים שהוכרזו בכנס מצטייני תקשוב אשר נערך 
ביום רביעי, כ"ד באייר התשע"ה, 13 במאי 2015:

מר מיכאל מרקוביץ - ירושלים, הסיפור שמאחורי התמונה,
הגב' תמר חאמדה - מסע הסברה לאורח חיים בריא
הגב' רות עומר - גלישה בטוחה ברשת,
הגב' גל סלע - העפלה,
הגב' אילה אבני - החברה הפאודלית.


הפרסים שטרם חולקו לא בוטלו. בכוונת המשרד להשאיר את הכספים המיועדים לפרסים אלה לטובת מטרה זו. עם פתיחת הרישום להגשת מועמדויות יפרסם המשרד את הפרטים ויביאם לידיעת המורים. 
כהיערכות לקראת פתיחת רישום מחדש לתחרות בכוונת המשרד לנצל את חופשת הקיץ המתקרבת על מנת לקיים עוד השתלמויות  והדרכות למורים לצורך סיוע בבניית יחידות נוספות אשר תעמודנה בקריטריונים הנדרשים, וכן לצורך סיוע למורים המעוניינים לשפר את היחידות שכבר פיתחו על מנת שתעמודנה בקריטריונים אלו. המשרד אף יאפשר למורים המעוניינים בכך להגיש שוב מועמדות לפרס בגין יחידות שכבר הוגשו אולם לא זכו לציון מספק, לאחר שיבצעו בהן שיפורים. על כך יפורסם בענן החינוכי בהקדם.

אנו רואים בשיתוף הפעולה עם המורים גורם חשוב וחיוני. נשמח לקבל משוב לגבי התהליך שכבר בוצע וכן רעיונות לצורך שיפורו בעתיד. מורה המעוניין לקבוע פגישה בעניין זה יכול ליצור קשר עם גב' רונית אלוש בטלפון  03-6896818.​

הצלחתך והצלחת יתר המורים היא הצלחתנו.​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 05/09/2016
 ​
​​​​​​​