ספרים דיגיטליים


ספר הלימוד הדיגיטלי מאפשר למידה דינמית רבת רבדים ואמצעים. שכבות המידע המוטמעות בדפי הספר מציעות מגוון פריטי ידע, קישורים לתכנים שונים במרחבי הרשת, הפעלות שונות וריבוי מדיות. כל אלה יוצרים יחדיו חוויה אינטראקטיבית ללומד. התשתית הדיגיטלית מאפשרת עדכון תוכן בכל עת.
 


משרד החינוך הגדיר שתי תקינות טכנולוגיות לספרי לימוד דיגיטליים - תקן בסיסי ותקן מתקדם. להלן דוגמאות למאפיינים בכל תקן. ספק הספרים מחויב לעמוד בכל הדרישות המפורטות בתקנים אלה. לפירוט התקנים לחצו כאן
 
 

התכנית להטמעת פדגוגיה דיגיטלית באמצעות ספרים דיגיטליים 

פיתוח והטמעה של פדגוגיה דיגיטלית באמצעות ספרים ותכנים דיגיטליים 

במטה - הרציונל, הפעולות, התפוקות ודרכי הפעולה, הנחיות לבעלי תפקידים במטה ועוד. 

 

     
הפוטנציאל הפדגוגי הטמון בספרי לימוד דיגיטליים מאפשר הוראה ולמידה מעשירה, חווייתית ופורצת גבולות, בד בבד עם שימוש חינוכי ולימודי מושכל בכלים שבהם עושה שימוש דור התלמידים במאה ה-21, כדברי הרב קוק זצ"ל: "בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור". הבנת הרציונל הפדגוגי ותרגומו היישומי נחוצים למיצוי האפשרויות הטמונות בספרים להוראה ולמידה מיטבית.

  
  
 
שאלות נפוצות בנושא הטמעת הספרים הדיגיטליים בבתי הספר.
 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 24/06/2019
 ​
​​​​​​​