שאלות נפוצות

 
  שאלות נפוצות בנושא הטמעת הספרים הדיגיטליים בבתי הספר​.


שאלה: כיצד ניתן להפעיל למידה אישית ו/או בקבוצת תלמידים עם ספר דיגיטלי?
תשובה: ספר ברמה בסיסית ניתן להוריד כקובץ – עותק לשימוש לימודי אישי. עם זאת יש להקפיד על שימוש בהקשר חינוכי תוך כדי שמירת זכויות יוצרים.

שאלה: כיצד משלבים ספרים דיגיטליים בתהליכי הוראה ולמידה בכיתות שבהן אין עמדת מורה מקוונת, מקרן ואמצעי קצה?
תשובה: מומלץ לתכנן כעת בעת ארגון חדרי הלימוד לשנת הלימודים תשע"ח לשבץ את כיתות הלומדים בעזרת ספרים דיגיטליים בכיתות שבהן יש עמדות מורה מקוון, וכן לתת לכיתות אלו עדיפות בשיעורים במעבדת המחשבים.


הפעלה טכנית


שאלה: מה ההבדל בין הרמות השונות של הספרים הדיגיטליים?

תשובה: משרד החינוך הגדיר תקינה טכנולוגית לשתי רמות של ספר לימוד דיגיטלי, רמה בסיסית ורמה מתקדמת​.

שאלה: אם יש לי בעיה בהפעלת הספר הדיגיטלי, למי עליי לפנות? והיכן?

תשובה: פרטי קשר לגופים מפתחים ניתן למצוא כאן.

שאלה: האם הספר הדיגיטלי עם כל ההרחבות שביצענו, יישמר לי כמורה גם לשנים הבאות? (בכל המקרים כמו: יציאה לשנת שבתון או פסק זמן של הוראה בתחום הדעת). 

תשובה:לפי דרישות התקינה הטכנולוגית, הספר הדיגיטלי צריך לאפשר יצוא של כל התכנים שהמשתמש מוסיף לספר, דוגמת: הערות, מענה על שאלות וכדומה. 

שאלה: אנו רוצים לשתף את כל הצוות הבית-ספרי בתכנים שהוספנו לספר. כיצד ניתן לבצע זאת?  

תשובה: בשלב זה, אין דרישת חובה לספקים לאפשר שיתופיות של תכנים שמשתמש הוסיף לספר למשתמשים אחרים. עם זאת, ישנם ספקים מסוימים שמימשו את היכולת הזאת במערכות שלהם. במקרה שבו הפונקציונליות לא קיימת, ניתן להעלות את החומר למערכת ניהול הלמידה (LMS) או האתר הבית-ספרי, ולקשר לשם בהערה מהספר. כך ניתן לשתף את התוכן ללא קשר ליכולת הקורא.​הטמעה פדגוגית 


שאלה: כיצד נוכל לצפות ביחידות תוכן שפותחו על ידי בתי הספר כהרחבה לספרים הדיגיטליים?

תשובה: בתי הספר נדרשו לשלוח את יחידות התוכן שפותחו בבתי הספר לאגף טכנולוגיות מידע. האגף מטפל בהעברת היחידות לפרסום ושיתוף בפורטל התוכן החינוכי.


שאלה: האם ניתן ללמד רק עם ספר דיגיטלי ולא עם ספר מודפס?

תשובה: הספר המודפס בא לפתור מקרים שבהם יש ליקויים בתקשורת האלחוטית הבית-ספרית, במקרים שאין לכל התלמידים יחידות קצה בשיעורים שבהם נדרש ספר הלימוד בבית הספר או במקרים שלתלמידים אין יחידת קצה זמינה בביתם.


שאלה: אני צריך הדרכה לשימוש מיטבי בספר דיגיטלי. למי עליי לפנות?

תשובה: ניתן להשתתף בקורסים בית-ספריים וכן להירשם לקורסים ייעודיים בהטמעת תקשוב וספרים דיגיטליים בתחום הדעת במרכזי פסג"ה. בנוסף, ניתן גם לפנות למדריכי תקשוב ולמדריכי תחומי הדעת במחוז.


שאלה: כיצד אוכל לקבל הודעות על עדכוני ממשק ו/או הפעלה של הספרים הדיגיטליים?

תשובה: יש ליצור קשר עם הספק של בית הספר ולבקש שיצרף את מורי בית הספר לרשימת תפוצה לקבלת עדכונים וחידושים של הספר הדיגיטלי שבשימוש.


שאלה: האם ניתן לעבוד עם הספר הדיגיטלי ב-Offline?

תשובה: חלק מספרי הלימוד ניתנים להורדה למחשב ומאפשרים קריאה ב-Offline, אבל מחייבים חיבור Online כדי להשתמש במשאבי המדיה המקושרים למקורות ברשת האינטרנט וכדי שמערכת ניהול הלמידה תוכל לבצע עדכונים של המידע. לחלק מהספרים קיימת אפשרות של איסוף מידע על ניהול הלמידה כשהם ב-Offline ומעדכנים את המערכת כאשר מתחברים ב-Online.


שאלה: האם ניתן להקצות משימות לתלמידים בכל ספר דיגיטלי?

תשובה: כל פלטפורמה של ספר דיגיטלי מאפשרת הקצאת משימות לכל הכיתה או לתלמידים מסוימים במטרה לבצע ניהול למידה כמענה לשונות רמת התלמידים.

 

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תאריך עדכון: 13/06/2017
 ​
​​​​​​​