שימוש באתרים, בכלים לימודיים ויישומונים למכשירים ניידים

מורים רבים מעוניינים להשתמש באפליקציות (יישומונים), באתרים שונים ובכלים לימודיים כחומר לימודי או כהעשרה. 
  • הפניה לאתר ברשת האינטרנט בתוך יחידת הוראה – מותרת רק אם היא עומדת בתנאי השימוש של בעלי האתר. לשם כך על המורים לקרוא את תנאי השימוש לפני ההפניה לאתר. (תנאי השימוש יכולים לכלול רישום, תשלום, הגבלת גיל וכדומה. בכל אחד מהמקרים האלו אסור למפתח היחידה להפנות אליה משתמשים שלא עומדים בתנאים).
  • שימוש בספרים דיגיטליים - בקטלוג החינוכי תוכלו למצוא ספרי לימוד בבעלות משרד החינוך המונגשים בחינם ומותרים לשימוש ביחידת הוראה. הפניה לספרים דיגטליים שהשימוש בהם כרוך בתשלום- אסורה. מותר לצלם מסך של ספר דיגיטלי לאחר שהספק של הספר הדיגיטלי אישר בכתב להפיץ תצלום של אחד מדפי האתר.
  • מותר להפנות לשימוש ביישומונים וכלים דיגיטליים חינמיים באינטרנט לפי כללי השימוש של בעלי הכלי ולאחר קבלת אישור בכתב ממפתחי הכלים והיישומונים. הפניה  לכלים שהשימוש בהם כרוך בתשלום – אסורה.
  • שימו לב!  הפניה לאתר, כלי לימודי או יישומון במרחב סגור (למשל מרחבי למידה באתר בית הספר, מצגת שיתופית) – דינם כהפניה ברשת רגילה ופתוחה.


עצות:
בעת הכנת יחידת ההוראה אם אתם מתכננים להשתמש באתר, ספר דיגיטלי, כלי דיגיטלי או יישומון, מומלץ לרשום את מקורם או להעתיק את הכתובת שממנה הם לקוחים על מנת שיהיה קל לאחזרם שוב ולבדוק אישור שימוש. ​​
תאריך עדכון: 18/12/2017
 ​
​​​​​​​