איך משתמשים בספרים דיגיטליים בכיתה?

הפוטנציאל הפדגוגי הטמון בספרי לימוד דיגיטליים מאפשר הוראה ולמידה מעשירה, חווייתית ופורצת גבולות, בד בבד עם שימוש חינוכי ולימודי מושכל בכלים שבהם עושה שימוש דור התלמידים במאה ה-21, כדברי הרב קוק זצ"ל: "בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור". הבנת הרציונל הפדגוגי ותרגומו היישומי נחוצים למיצוי האפשרויות הטמונות בספרים להוראה ולמידה מיטבית.
ספרי לימוד דיגיטליים מאפשרים למידה מגוונת ופורצת גבולות במערכת החינוך. הם מהווים אמצעים, כמו גם סביבות למידה, בעלי פוטנציאל לשינוי דרכי הוראה-למידה-הערכה ולקידום פדגוגיה חדשנית ומיומנויות המאה ה-21.

רמת הדיגיטציה של ספרי הלימוד הדיגיטליים שונה בין ספרי הלימוד השונים. משרד החינוך הגדיר תקינה טכנולוגית לשתי רמות של ספר לימוד דיגיטלי: רמה בסיסית ורמה מתקדמת. רמת הדיגיטציה קובעת את אפשרויות העבודה והשימוש בספר. תאריך עדכון: 14/12/2017
 ​
​​​​​​​