שימוש בסרטים/סרטונים ובקטעי אודיו

מורים רבים מעוניינים להשתמש בסרטים, סרטונים וקטעי וידאו ואודיו כחומר לימודי או כהעשרה. 
​שילוב מוזיקה, סרטים/סרטונים או חלקים מהם ביחידת ההוראה – מחייב אישור מהיוצר או מהמפרסם. 
שימו לב! שימוש בסרט או קטע מוזיקלי במרחב סגור (למשל מרחבי למידה באתר בית הספר, מצגת שיתופית) – דינו כהעלאה לרשת רגילה ופתוחה. 
לפניכם כמה סימנים מוסכמים באינטרנט המגדירים את אופן השימוש בסרטים/סרטונים:


z.yozrim1.PNG 
 
 
כל הזכויות שמורות. אסורים: העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור, השכרה ועשיית יצירה נגזרת ללא אישור היוצר המקורי או באי כוחו. (על פי  חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007) כמו כן אין להעביר זכויות לצד שלישי או להשתמש בזכויות שניתנו לצורך אחר.
אם אין סימן ליד התמונה – עליכם לצאת מתוך הנחה שכל הזכויות עליה שמורות.​
z.yozrim2.png

​הזכויות על יצירה זו אינן שמורות:
PD=Public Domain; CC=,Creative Commons
כלומר יוצר היצירה מתיר אותה לנחלת הכלל, ומותר להשתמש בה. 
המשתמשים צריכים לבדוק אם יש תנאים והגבלות לשימוש המותר.
​ z.yozrim3.PNGאו z.yozrim04.PNG
​מותר להשתמש ביצירה, ו חובה להזכיר את שם היוצר המקורי.
   z.yozrim3.PNG   או ​z.yozrim04.PNG ​מותר להשתמש ביצירה, אך ללא מטרות רווח.
z.yozrim3.PNG​או  

​מותר להשתמש ביצירה, אך אין ליצור לה נגזרת (=לשנות אותה, למשל: לחתוך, לערוך, ליצור עיבוד וכדומה).
z.yozrim3.PNGאו​ ​מותר לעשות שינוי ביצירה, אך חובה לשמור על זכויות היוצרים של היצירה המקורית (למשל: היצירה המקורית הורשתה לשימוש ללא מטרות רווח, גם העיבוד שלה יהיה ללא מטרות רווח).


​השימוש בתמונה מותר (CC), אך חובה להזכיר את שם היוצר שלה (BY); מותר לבצע שינויים בתמונה, אך גם בהם חובה לשמור על התנאים וההגבלות של היוצר המקורי (SA).


​השימוש בתמונה מותר (CC), אך חובה להזכיר את שם היוצר שלה (BY); אסור להשתמש בה באופן מסחרי (NC), ואסור לעשות בה שינויים (ND).
 

  • אם שילבתם ביחידת ההוראה קישור לסרט/סרטון באתר ברשת – עליכם לבדוק באתר המקור אם מותר לקשר ישירות לסרט/סרטון, לקשר לעמוד שבו מופיע הסרט/סרטון או לקשר לדף הבית בלבד. כללים אלו ניתן לקרוא לרוב בתנאי השימוש. 
  • לשם הטמעת סרטים/סרטונים (שילובם ביחידת ההוראה באופן שמנותק מהפלטפורמה שבה הם הועלו לרשת) – עליכם לבדוק את תנאי השימוש באתר המקור שלהם. שימו לב! עצם קיום האפשרות embad לא מתירה אוטומטית להטמיע סרט/סרטון.
  • האתר יוטיוב (של גוגל) מאפשר צפייה בסרטים/סרטונים והאזנה למוזיקה. כללי זכויות היוצרים חלים גם על תכנים אלו, כלומר – מורים הרוצים להשתמש בתכנים אלו ביחידת ההוראה יבדקו אם הם מותרים לשימוש במסגרת Creative Commons ויפעלו לפי הוראות האתר ויוצר הסרט/הסרטון. 
  • אם ביחידת ההוראה שהגשתם יש תוצרי תלמידים המכילים סרטים, סרטונים או קטעים מוזיקליים – גם הם צריכים לעמוד בכללי זכויות היוצרים. 
 
 
יוטיוב (YouTube)
סרטים/סרטונים: תוכלו לדעת אם מותר או אסור להשתמש בסרט/סרטון על ידי הקשה על כפתור "הצג עוד" בתיבת המידע המופי​עה מתחת לסרט/סרטון. אם הסרטון מוגדר כ"רישיון YouTube רגיל", הסרטון מוגן בזכויות יוצרים, ואין לעשות בו שימוש. אם הוא מוגדר כ"רישיון ייחוס – Creative Commons ‏(התרת שימוש חוזר)", מותר להשתמש בו לפי הכללים של Creative Commons שהוזכרו לעיל.

מוזיקה (אודיו): ליוטיוב יש ספריית אודיו שבה ניתן למצוא מוזיקה המותרת לשימוש לפי כללי Creative Commons (למשל עם ייחוס ליוצר או בלעדיו).כדי למצוא את המוזיקה המתאימה עליך ללחוץ על כפתור "ייחוס".

ליוטיוב יש מערכת שליחת הודעות שמטרתה להקל על משתמשים ליצור קשר עם יוצרים שהעלו יצירתם לאתר, בין היתר על מנת לקבל אישור להשתמש ביצירה. כדי להשתמש במערכת זו עליכם ללחוץ על הערוץ של היוצר (מופיע מתחת לאחד הסרטים/המנגינות שהעלה), בעמוד שאליו הגעתם יש ללחוץ על "מידע על הערוץ" ולאחר מכן על "שלח הודעה".

vimeo 
ניתן למצוא סינון סרטים המותרים לשימוש בהגדרת more filters.
 


סרטון שנוצר על ידי יוצר עצמאי / יוצר יחידת ההוראה – לשם שילוב סרט/סרטון שבו מופיעים ילדים ביחידת ההוראה המורים יצרפו אישור של ההורים בכתב לצילום הילד ולהפצת תמונתו באינטרנט. זאת בכפוף לחוזר מנכ"ל פרטיות באתרים בית ספריים.

• את האישור בכתב לשימוש בסרט/סרטון או באודיו יש לצרף ליחידת ההוראה.

טיפים:
בעת הכנת יחידת ההוראה מומלץ ליצור רשימה ביבליוגרפית בסוף כל יחידה המוגשת לפרסום ולרשום בה את המקורות לסרטים/סרטונים ולאודיו (פרטי האתר וכדומה), כפי שנהוג לעשות בעבודה אקדמית. לחלופין תוכלו לרשום את המקור מתחת או בסוף כל סרט/סרטון.

אם השתמשתם ביצירה שאתם יודעים מי היוצר שלה – פנו אליו או לבאי כוחו כבר בעת הכנת יחידת ההוראה כדי לקבל אישור בכתב להשתמש ביצירתו. 

​​
תאריך עדכון: 25/07/2016
 ​
​​​​​​​