שימוש בתמונות

shutterstock_84002650.jpg
מורים רבים מעוניינים להשתמש בתמונות, סמלילים (לוגו), אייקונים, הנפשות (אנימציות), תצלומי מסך ועוד כחומר לימודי או כהעשרה. 
שילוב תמונות של יוצר אחר ביחידת הוראה העולה 
לרשת – מותר לאחר קבלת אישור מהיוצר או מבעל הזכויות. לעניין זה אין הבדל אם מקור התמונה מודפס או דיגיטלי. 
שימו לב! העלאת תמונה למרחב סגור (למשל מרחבי למידה באתר בית הספר, מצגת שיתופית) – דינה כהעלאה לרשת רגילה ופתוחה. 

לפניכם כמה סימנים מוסכמים באינטרנט המגדירים את אופן השימוש בתמונות. תוכלו להיעזר בהם בעת חיפוש תמונות, אולם בכל מקרה עליכם לוודא מהם תנאי השימוש המותר. זכרו שחובה תמיד לאזכר את היוצרים מדין הזכות המוסרית:

z.yozrim1.PNG 
 
 
כל הזכויות שמורות. אסורים: העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור, השכרה ועשיית יצירה נגזרת ללא אישור היוצר המקורי או באי כוחו. (על פי  חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007) כמו כן אין להעביר זכויות לצד שלישי או להשתמש בזכויות שניתנו לצורך אחר.
אם אין סימן ליד התמונה – עליכם לצאת מתוך הנחה שכל הזכויות עליה שמורות.​
z.yozrim2.png

​הזכויות על יצירה זו אינן שמורות:
PD=Public Domain; CC=,Creative Commons
כלומר יוצר היצירה מתיר אותה לנחלת הכלל, ומותר להשתמש בה. 
המשתמשים צריכים לבדוק אם יש תנאים והגבלות לשימוש המותר.
​ z.yozrim3.PNGאו z.yozrim04.PNG
​מותר להשתמש ביצירה, ו חובה להזכיר את שם היוצר המקורי.
   z.yozrim3.PNG   או ​z.yozrim04.PNG ​מותר להשתמש ביצירה, אך ללא מטרות רווח.
z.yozrim3.PNG​או  

​מותר להשתמש ביצירה, אך אין ליצור לה נגזרת (=לשנות אותה, למשל: לחתוך, לערוך, ליצור עיבוד וכדומה).
z.yozrim3.PNGאו​ ​מותר לעשות שינוי ביצירה, אך חובה לשמור על זכויות היוצרים של היצירה המקורית (למשל: היצירה המקורית הורשתה לשימוש ללא מטרות רווח, גם העיבוד שלה יהיה ללא מטרות רווח).


​השימוש בתמונה מותר (CC), אך חובה להזכיר את שם היוצר שלה (BY); מותר לבצע שינויים בתמונה, אך גם בהם חובה לשמור על התנאים וההגבלות של היוצר המקורי (SA).


​השימוש בתמונה מותר (CC), אך חובה להזכיר את שם היוצר שלה (BY); אסור להשתמש בה באופן מסחרי (NC), ואסור לעשות בה שינויים (ND).
 


סמלילים (לוגו) – מוגנים בזכויות יוצרים, ולכן השימוש בהם מותר לאחר קבלת אישור בכתב מבעליו. 

צילומי מסך של אתרים – מותרים לאחר שבעל האתר אישר בכתב להפיץ תצלום של אחד מדפי האתר. לשם צילום מסך מאתר של משרד ממשלתי יש לפנות ללשכת הדובר.

תמונות של חיילים – אין לשלב אותן ביחידת הוראה.

לשם שילוב תמונות ילדים ביחידת ההוראה – עדיף לצלם מהגב תמונה המייצגת אווירה ועשייה. כמו כן יש לצרף אישור כתוב של ההורים לצילום הילד ולהפצת תמונתו באינטרנט. תוכלו למצוא נוסח לאישור זה בחוזר מנכ"ל "שמירת הפרטיות". שימו לב! ההורים יכולים לשנות דעתם ולבטל את האישור שלעיל. במקרה כזה תצטרכו להסיר את התמונה מיחידת ההוראה.

אם ביחידת ההוראה שהגשתם יש תוצרי תלמידים המכילים תמונות – גם הן צריכות לעמוד בכללי זכויות היוצרים. 

קישור לתמונה – אם שילבתם ביחידת ההוראה קישור לתמונה באינטרנט (קישור עמוק – קישור לעמודים פנימיים ולא לדף הבית), עליכם לבדוק באתר המקור אם מותר לקשר ישירות לתמונה, לקשר לעמוד המלא של התמונה או לקשר לדף הבית בלבד. כללים אלו ניתן לקרוא לרוב בתנאי השימוש.

רגע לפני שאנחנו מתחילים לחפש תמונות...
  • הקטלוג החינוכי של משרד החינוך מנגיש למורים אתרים ובהם חלק מהתמונות מותרות לשימוש (לפי כללי CC שהוזכרו לעיל) תוכלו להיעזר בהם. זכרו לבדוק לגבי כל תמונה מהם תנאי השימוש בה. 
  • כמעט בכל מנועי החיפוש ניתן למקד את תוצאות החיפוש לתמונות המותרות לשימוש חופשי. בחלק מהאתרים הסינון הוא לאחר החיפוש הראשוני, ובחלקם (גוגל למשל) ניתן מלכתחילה לחפש תמונות המוגדרות "Any License" בחיפוש המתקדם.​ 
לפני שנתיים מצאתי ושמרתי תמונה, ואני רוצה להשתמש בה עכשיו. איך אני בודק אם היא          מותרת לשימוש?​
  • על מנת לבדוק אם תמונה מסוימת מותרת לשימוש, ניתן לאחזר אותה שוב בגוגל ולסנן את התוצאות המתקבלות לפי רמת השימוש הרצויה. אם לא מתקבלת תוצאה, סימן שהתמונה אסורה לשימוש לפי חוק זכויות יוצרים.
​​​​כדי לאחזר תמונה בגוגל ניתן להעלות או לגרור אותה לתיבת החיפוש או להעתיק את הכתובת שלה. הקשה על התמונה ש​התקבלה מאפשרת לבחור ב"כלי חיפוש" ולסנן לפי זכויות יוצרים. ​

  • מורים שפנו ליוצר התמונה וקיבלו אישור פרסום יצרפו את האישור ליחידת ההוראה ויכתבו מתחת לתמונה "באדיבות: (שם היוצר)". כך נדע שלתמונה זו אישור כתוב לשימוש.

טיפים: 
בעת הכנת יחידת ההוראה מומלץ ליצור רשימה ביבליוגרפית בסוף כל יחידה המוגשת לפרסום ולרשום בה את המקורות לתמונות (פרטי האתר, שם הספר וההוצאה וכדומה), כפי שנהוג לעשות בעבודה אקדמית. לחלופין תוכלו לכתוב את מקור התמונה מתחתיה.

אם השתמשתם ביצירה שאתם יודעים מי היוצר שלה – פנו אליו כבר בעת הכנת יחידת ההוראה כדי לקבל אישור בכתב להשתמש ביצירתו.

השתדלו להימנע משימוש בתמונות של יוצרים אחרים; השתדלו ליצור את התמונות הרצויות בעצמכם.
​ 
את האישור בכתב לשימוש בתמונה יש לצרף ליחידת ההוראה.


תאריך עדכון: 17/12/2017
 ​
​​​​​​​