שימוש בתוצרי תלמידים


מורים רבים מעוניינים לפרסם תוצר של תלמידים על מנת שישמש דוגמה ויעורר השראה בקרב קהלי יעד שונים.
תוצרי תלמידים, על אף שנוצרו במסגרת בית ספרית ולמטרות לימודיות, הם רכושם של התלמידים היוצרים.
משום כך על המורה המעוניין לפרסם את תוצר תלמידיו לקבל אישור לכך. 


תוצרי תלמידים הם רכושם של התלמידים היוצרים​. מאחר שתלמידים עד גיל 18 הם קטינים, לשם פרסום תוצר שלהם צריך את הסכמתם בכתב ואישור בכתב מההורים. בקישור זה תוכלו למצוא את הטופס של המשרד שעליו צריך להחתים את ההורים. כאן​ תוכלו למצוא דוגמה לאישור שעליו ההורים צריכים לחתום. שימו לב שעל האישור לכלול את כל אתרי משרד החינוך לסוגיהם השונים.

אין לפרסם ביחידת ההוראה שום מידע על תלמיד!
שימו לב! נושא זכויות היוצרים באינטרנט משתנה ומתפתח מדי יום. חובה עליכם, המורים היוצרים יחידות הוראה, לבדוק מדי פעם אם המסמכים התעדכנו ולפעול לפי העדכון החדש ביותר. אנו, במשרד החינוך, משתדלים לעקוב אחר שינויים אלו ולעדכן את ההוראות בהתאם. ​ 


​​
תאריך עדכון: 17/12/2017
 ​
​​​​​​​