תלמידים ללא מספר ת"ז ישראלי

תלמידים שאין להם מספר תעודת זהות ישראלית מקבלים בעת הכניסה למערכת החינוך מספר זהות פיקטיבי (דרך מצבת התלמידים). על בית הספר לנהל רישום של מספר זה.
  • התלמידים יכולים להזדהות אך ורק באמצעות קוד וסיסמה (ולא באמצעות SMS).
  • תלמידים עד כיתה ו ובכיתות חנ"מ – סיסמתם מוצגת בדוח הסיסמאות.
  • תלמידים מעל כיתה ז ששינו כבר את סיסמתם – עליהם לפנות למוקד סיסמאות 6552*, לציין שמדובר במספר זהות פיקטיבי ולבקש שיאפסו את הסיסמה.​
תאריך עדכון: 09/09/2019
 ​
​​​​​​​