מעגל ההוראה המתוקשב 

"מעגל ההוראה" הינו תהליך פדגוגי המנחה את המורה לשלב את הטכנולוגיה בצורה מיטבית בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה. תפוקת הניהול הפדגוגי המקוון מהווה גורם משמעותי ומקדם בכל שלב בתהליך זה.
 
בתרשים שלהלן ניתן להבחין כיצד התפוקה מלווה את השיעור מתחילתו ועד סופו.
  • בתחילת שיעור - הזנת נוכחות . 
  • במהלך השיעור - דיווח אירועי משמעת, הצטיינות וכד' .
  • בסוף שיעור - דיווח מהלך שיעור המוזרם למרחב הכיתתי בפורטל הבית ספרי באמצעות מנגנון RSS.   


מנגנון Rss
כחלק מתפיסת רצף ההוראה - למידה המתוקשבת, בית הספר נדרש להפעיל מנגנון RSS המזרים מידע ממערכת לניהול פדגוגי אל מרחבי הכיתות:
  • חשיפת נושאי השיעורים והתכנים שנלמדו. 
  • שיעורי בית ומשימות ומטלות מתוקשבות.
  • קישורים לפעילויות המתוקשבות, חומרי למידה, ספקי תוכן וספרים דיגיטליים.
  • הודעות בשגרה ובחירום
באמצעות מידע זה יוכלו התלמידים והוריהם להתעדכן בקביעות החומר הנלמד ובמשימות הנלוות אליו. 

לקבלת הדרכה לאופן יישום התהליך, יש לפנות לספקי המערכות לניהול פדגוגי​
 
​​​
תאריך עדכון: 27/12/2018
 ​
​​​​​​​