ניהול פדגוגי מקוון

מערכת מקוונת שנועדה לתעד את מהלכי השיעורים, לאפשר למורה לעקוב אחר הישגי התלמידים, להפיק דוחות התקדמות תקופתיים ועוד​.
כחלק מהמטרה להפיכת ביה"ס לארגון מתוקשב בתוכנית החדשה להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 נדרש יישום מלא של תפוקת הניהול הפדגוגי המקוון. התפיסה הפדגוגית שבבסיסה עומדת תפוקת הניהול הפדגוגי היא החלפה של היומן הכחול המסורתי ביומן וירטואלי ממוחשב. 
התפוקה כוללת יישום מערכת מקוונת של ניהול פדגוגי בבית הספר שבה מוזנים נתוני נוכחות, אירועי משמעת, תיעוד נושאי השיעורים ושיעורי הבית הניתנים על ידי המורים. מערכת זו תשמש גם לרישום ציונים, מעקב והערכת הישגים לאורך שנת הלימודים, כולל הפקת דוחות התקדמות תקופתיים ותעודות. 
 

המערכת לניהול פדגוגי מקוון של בית הספר נכנסה לתוקף בשנת 2013 כתחליף "ליומן הכחול" (ראה חוזר מנכ"ל שימוש בכלי לניהול פדגוגי מתוקשב כתחליף ליומן הכיתה הסטנדרטי ("היומן הכחול")  תשעג/10(א), כ"ד בסיוון התשע"ג, 02 ביוני 2013). 

כיום בית הספר יכול לבחור בכל ספק של תוכנות לניהול פדגוגי אשר מופיע בקטלוג החינוכי​, ויש לו אישור של המשרד.

המטרה המרכזית להנחיל תרבות ארגונית של חקירה, הסקת מסקנות וקבלת החלטות באמצעות נתונים מבוססים ותהליכי תיעוד מידע באמצעים טכנולוגים מתקדמים. המידע הארגוני והפדגוגי נצבר ונשמר באופן מאובטח, וניהול הלמידה כולל דיווח רצוף של הישגי הלומדים, אירועי משמעת, נוכחות, שיעורי הבית וסיכומי השיעורים שהועברו, דוחות תקופתיים ותעודות תלמידים. 
.

מחובת בית הספר לנהל במערכת לניהול פדגוגי מקוון את הנתונים הבאים:
  • ​קבוצות לימוד
  • שיוך לתכניות לימוד – במידה ונמצא בשימוש בבית הספר
  • הזנת ציונים שוטפים, אירועי הערכה ואירועי משמעת
  • ניהול ציוני הגשה לבגרות – במידה ורלוונטי לבית הספר
  • שליחה מסודרת של ממשקים אל משרד החינוך
על מנת ליישם באופן מיטבי תפוקה זו, חשוב להכיר את המאפיינים והיתרונות שמציעה מערכת הניהול הפדגוגית המקוונת. "מעגל ההוראה" הינו תהליך המנחה את המורה לשלב את הטכנולוגיה בצורה מיטבית בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה. תפוקת הניהול הפדגוגי המקוון מהווה גורם משמעותי ומקדם בכל שלב בתהליך זה.  
 
ריכוז הנחיות ומידע ליישום התפוקה בבית הספר. 
 ​
​​​​​​
תאריך עדכון: 29/01/2020
 ​
​​​​​​​