הפקת לקחים

עם סיומו של מצב החירום, הערכה לשם הפקת לקחים של התוכנית למצב חירום היא צעד הכרחי לשיפור האפקטיביות שלה לקראת מצב חירום עתידי. ההערכה תתייחס לנהלים ולתגובות למצבי משבר של צוות הלמידה מרחוק בחירום.

כדי להעריך את מידת היעילות של הנהלים, ההנחיות ותפקוד מנגנוני הלמידה בחירום, יש לשאול מה פעל ביעילות ומה לא פעל ביעילות בהתאם להנחיות שניתנו בתחומים הבאים:
 • ביטחון ובטיחות במרחבים המוגנים בבית החינוך ובמתקנים שיועדו ללמידה מרחוק בחירום.
 • הזמינות של מוקדי התמיכה להוראה וללמידה מרחוק בחירום.
 • הזמינות של האחראים והמפקחים ללמידה מרחוק.
 • זמינות מספרי טלפונים בחירום.
 • זמינות משאבי הלמידה בחירום. מידת השימוש בתקשורת וניצול המשאבים והכישורים המיוחדים של צוות בית החינוך וההורים.
 • מידת השימוש בתקשורת וניצול המשאבים והכישורים המיוחדים של צוות בית החינוך וההורים.
 • היכולת לתת מענה לצרכים המיוחדים של התלמידים וההורים.
 • מהירות המעבר ללמידה מרחוק בחירום.
 • מחויבות בעלי עניין מרכזיים בקהילה לסייע ללמידה מרחוק בשעת משבר.

יעילות התגובה 

יעילות כל תגובה של צוותי הלמידה בחירום למשבר תוערך באמצעות שאלון מה פעל ביעילות ומה לא פעל ביעילות במצבים הבאים: 
 • האם הזקוקים לתמיכה בלמידה ובהוראה הופנו לאנשים המתאימים? 
 • האם משאבי הלמידה מרחוק בחירום הפכו לזמינים באופן מיידי וענו על הצרכים של התלמידים, המשפחות ואנשי הצוות? 
 • האם נשמרה תקשורת פתוחה עם המורים, צוות החינוך והורים אחרים? 
 • האם סופק מידע קבוע ועדכני בפורטל הבית ספרי?
 • האם ההורים קיבלו מידע כיצד יש לתת מענה למצוקות הילדים?
 • האם סופק להורים ולאנשי הצוות מידע לזיהוי התנהגויות במשבר והתגובה לסימני מצוקה אלה?

הפקת הלקחים לגבי מה היה יעיל ומה לא היה יעיל בנהלים ובתגובות הצוות תוביל לשיפור ולייעול נוהלי חירום אלה ותגביר את יעילות התגובה של ההורים וצוות החינוך בשעת חירום.

 
תאריך עדכון: 01/01/2019
 ​
​​​​​​​