הגדרת תרגיל למידה בשעת חירום

התרגיל נועד להרחבת ההיכרות וההתנסות של מורים ותלמידים עם תכנים לימודיים מתוקשבים, ניהול  שיח מקוון של המורה  עם התלמידים במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ושימוש במערכות סינכרוניות לשיעורים "בשידור חי" בזמן חירום. 


במסגרת התרגיל, נבחנת היכולת של ספקי התוכן והתשתיות ללמידה מרחוק לתת מענה אפקטיבי בזמן חירום תוך מתן דיווח על קשיים או תקלות בהם נתקלו. 

כלל בתי הספר בארץ מחויבים להשתתף בתרגיל למידה מרחוק בחירום, ולהפעילו במרחב הכיתתי באתר הבית ספרי.

​תרגיל למידה מרחוק בחירום תשע"ט - 2019​​​ ​ ​
​יום ​תאריך מחוז
​א ג' באדר ב' תשע"ט, 10.3.19​ חיפה + ירושלים
​ב ​ד' באדר ב' תשע"ט, 11.3.19 צפון + חרדי
​ג ​ה' באדר ב' תשע"ט, 12.3.19
תרגיל התגוננות ארצי - יכלול את הפעולות האלה:
א. תרגול התגוננות לכל התלמידים והמורים
ב. תרגון צל"ח (צוות לשעת חירום) בית ספרי באמצעות הדמיה בחדר המורים
דרום + התיישבותי
​ד ​ו' באדר ב' תשע"ט, 13.3.19 ​תל אביב + מנח"י
​ה ​ז' באדר ב' תשע"ט, 14.3.19 ​מרכז

על בית הספר לבצע מספר פעולות טרום היערכות ללמידה בשעת חירום כבר בתחילתה של כל שנה  על פי ההנחיות המופיעות בקישורים הבאים: 
​​​
תאריך עדכון: 13/01/2019
 ​
​​​​​​​