התוכנית, הנחיות והמלצות לפי קהלי יעד

המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת על מנת לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך שגרת למידה וגישה מיטבית למידע רלוונטי.
כאן נציג נהלים והנחיות לצורך היכרות מקדימה בנוגע לממשקים שייכנסו לפעולה ואת תחומי האחריות של בעלי התפקידים השונים בבית הספר. 

יש חשיבות רבה למוכנות לשעת חירום של כל הגורמים במקביל: בעלי התפקידים בבתי הספר, ההורים והתלמידים. כדאי להכיר את העובדות, לקרוא את התוכניות ולהכיר את דרך הפעולה ואת העזרה שניתן לקבל מהענן החינוכי של משרד החינוך, מארגוני הסיוע וממוסדות הממשלה הרלוונטיים. 

ההנחיות בענן החינוכי ללמידה מרחוק מיועדות לשלושה קהלי יעד שונים:

-לבעלי תפקידים​ - מנהל בית ספר, רכז  תקשוב בית ספרי, מחנך הכיתה, המורה המקצועי, היועץ החינוכי, מדריך האשכול/זמוראי, מפמ"ר.​

בחוברת ההנחיות מפורטים: 
להורדת חוברת הנחיות לשעת חירום - לחצו כאן


​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 17/03/2019
 ​
​​​​​​​