הנחיות לרכז תקשוב

רכז התקשוב הבית-ספרי בעל תפקיד משמעותי בבניית מערך למידה מרחוק של בית הספר בהלימה לדרישות הפיקוח וצורכי המורים. חשוב לזכור כי כל שגרת הלמידה בעת חירום תלויה בהיערכות מראש, הטמעת הנהלים ותפעול המערכת ויישומם בזמן אמת. מכאן נגזרת האחריות הגדולה של רכז התקשוב לקיום מהלך זה והצלחתו. 













 1. היערכות רכז התקשוב הבית-ספרי בשגרה לקראת מצב חירום  ​
  ​א. סיוע וליווי מחנכי הכיתות לקראת פעילות בשעת חירום בהיבטים הבאים: 
  • שימוש בפורטל בית הספר בכלל ובמרחב הכיתתי המקוון בפרט לשם הפעלת התלמידים בלמידה מרחוק. 
  • יצירת אינטראקציה עם התלמידים על פי הנורמות המוסכמות והמקובלות בהתאם למדיניות בית-ספרית באמצעים המקובלים בבית הספר כשהתלמידים, המורים והמחנך התנסו בהם קודם לכן. הכוונה לאמצעי תקשורת כדוגמת דוא"ל, מסרים מידיים בסלולר האישי, רשת חברתית, דיון מקוון במרחב סגור, מסרים מידיים ברשת הכיתה, תגובות למידע שהתלמידים העלו ברשת הכיתה וכיוצא באלה. 
  ב. ניהול פגישות היערכות עם הפיקוח המקצועי בכל הקשור לארגון מערך הלמידה מרחוק        
      באמצעות האתר הבית-ספרי. 
  ג. הנחיית התלמידים לעבודה באמצעות האתר הבית-ספרי (הורדת קבצים, שיח בפורום, 
      שימוש בדוא"ל) - הקניית מיומנויות ותרגול. חלק זה יבוצע בשיתוף מלא עם המחנכים ועם 
      המורים מתחומי הדעת השונים. 
  ד. ליווי ותמיכה במורים מקצועיים לפעילות באתר הבית-ספרי, ובכללותה חשיפה למשאבי      
      תחום התוכן שבאתר ובאתרי משרד החינוך, שימוש בתכנים והתנסות בהוראה ולמידה    
      מרחוק. 
  ה. חשיפת המורים לכלל הכלים שעומדים לרשותם בשעת חירום, ובכללם הענן החינוכי ללמידה 
      בחירום, פורטל התוכן החינוכי, אתרי החירום ברשות, ספקי תוכן וכדומה. 
  ו.   סיוע והובלת הצוות החינוכי בבניית תכנית פעולה לשעת חירום עבור בית הספר בהלימה 
       לתכנית הלימוד אשר תכלול: ​​
  • תכנית לטווח קצר של כמה ימים שתתמקד בפעילויות הפגה. 
  • תכנית לטווח ארוך של למידה מוסדרת במקצועות ליבה. 

  * במקרה של מצב חירום מתמשך - תתעדכן בענן החינוכי ללמידה בחירום תכנית לימודים מובנית מטעם המזכירות הפדגוגית ואגפי הגיל. 


 2. פעולות רכז התקשוב בעת חירום 
  ​בעת הכרזה על מצב חירום - רכז התקשוב אחראי לניהול האתר הבית-ספרי על פי הנחיית מנהל בית הספר. במקרה שנבצר מרכז התקשוב לתפקד מסיבה כלשהי, ימנה מנהל בית הספר ממלא מקום וידווח על כך לפיקוח המחוזי ולמטה תכנית התקשוב הארצי.  

  פעולות רכז התקשוב:
  א. עדכון הודעות בית הספר מטעם מנהל בית הספר ובאישורו של המנהל. 
  ב. הוספת​ שירותי רשת בהתאם לצורך למרחבי הכיתות, כדוגמת קבוצות מקוונות.  
  ג. הוספת קישורים ומידע באתר הבית-ספרי לאתרים הרלוונטיים למצב החירום, ובהם אתר      
      משרד החינוך ואתרי תוכן שישמשו את התלמידים בעת השבתת הלימודים בבית הספר. 
   ד. סיוע למחנכי הכיתות בתכנון ושילוב חומרי למידה במרחבי הכיתות, בעדכון לוח ההודעות  
      הכיתתי וכיוצא בזה.​
  ה. מעקב יום-יומי אחר הנעשה במרחבי הכיתות המקוונים שבפורטל בית הספר תוך כדי
      קבלת דיווח שוטף ממחנכי הכיתות, כולל דיווח על תלמידים שלא נוצר או נותק עמם קשר. 
  ​​ו. דיווח יום-יומי למנהל בית הספר ולמדריך האשכול/זמוראי על כל הפעילות החברתית
      והלימודית המתרחשת בפורטל בית הספר על פי כיתות, נושא הלימוד, המורים המעורבים
      וכדומה (ממשק למחוז).
  ​​​
   

  ​​​ ​ממשקי הפעילות של רכז התקשוב למחוז ולמטה המשרד​
  ממשקים ל​מחוז​ ממשקים למטה המשרד
  דיווח סטטוס יומי עבור המחוז  קבלת מידע ועדכון שוטף באמצעות מדריך האשכול/זמוראי בנוגע להנחיות המטה, אפשרויות פעולה וכדומה 
     
     


  תאריך עדכון: 26/02/2019
   ​
  ​​​​​​​