הנחיות ללמידה בחירום והיערכות בעלי תפקידים

בשעת חירום ידריך מנהל בית הספר את כל בעלי התפקידים בבית הספר: רכז התקשוב, רכזי מקצוע, מחנכים, צוות המורים והיועץ החינוכי בהתאם להנחיות המטה ויוודא שהפורטל הבית ספרי עדכני ומאפשר העלאת תכנים לימודיים וקיום תקשורת פעילה ושוטפת בין הצוות החינוכי (מנהל, מחנכים מורים) התלמידים והוריהם. 

להלן ההנחיות לכל אחד מבעלי התפקידים ורשימת הפעולות של כל אחד מהם בעת חירום: 
​​​
תאריך עדכון: 26/02/2019
 ​
​​​​​​​