הנחיות למחנך

מחנך הכיתה אחראי לניהול שגרת לימודים בחירום באמצעות מערכת ללמידה מרחוק הפועלת בפורטל הבית ספרי. בעת חירום, ישנה חשיבות רבה לכך שמחנך הכיתה ישמור על קשר רציף עם ההורים והתלמידים לצורך מעקב אחר התנהלות הלמידה ושימור הקשר בין התלמידים באמצעות הפעלות חברתיות.
 
היערכות מחנך הכיתה בשגרה לקראת מצב חירום
  1. ​מיפוי נגישות התלמידים לתקשורת אינטרנט עם תחילת שנת הלימודים - תלמידים שאינם מקושרים לרשת האינטרנט, יצוותו על ידי המחנך לחבר/ים על פי קריטריון של סמיכות אל מקום המגורים או שימצא פתרון חלופי כגון ספריה, מרכז למידה אזורי, שכנים, קרובי משפחה וכדומה.
  2. ריכוז פרטי ההתקשרות עם כלל התלמידים - מספרי טלפון, כתובת, דוא"ל.
  3. תכנון ותיאום מערך הלמידה של תלמידי הכיתה - על פי הנחיות המשרד בשיתוף עם רכזי המקצוע והמורים המקצועיים.  
  4. הפעלת פעילויות לימוד והפגה - פעילויות הכוללות אינטראקציה מקוונת כדרך של שגרה באמצעות שיעורים מקוונים במהלך שנת הלימודים.
  5. תרגול התלמידים במיומנות כניסה ושימוש בפורטל הבית ספרי - יש לוודא שהתלמידים יודעים להיכנס לפורטל הבית ספרי בכלל ולמרחב הכיתתי הכולל עדכון במידע, השתתפות בפעילויות לימודיות וחברתיות ותקשורת עם המוסד החינוכי.
 
פעולות מחנך הכיתה בעת חירום

עם הכרזת שעת חירום, מחנך הכיתה מהווה היישות הפדגוגית היחידה שנמצאת בקשר עם התלמידים מטעם בית הספר, להוציא יועץ מטעמו. כל מורי המקצוע ואנשי סגל אחרים שמעוניינים ליצור קשר עם תלמידיהם יעשו זאת בתיווך המחנך.
  1. ​הפעלת התלמידים בפעילויות הפגה ולמידה שהוכנו מראש במרחב הכיתתי המקוון. במידת הצורך, פנייה לצוות מורי המקצוע להכנת פעילויות נוספות.
  2. במצב חירום מתמשך, תיאום והפעלת תכנית לימודים מובנית במקצועות הליבה בשילוב פעילויות הפגה שהוכנו מראש ובהתאם להנחיות המטה.
  3. נוכחות פעילה במהלך שעות היום במרחב הכיתתי המקוון למשך כל תקופת החירום.
  4. שימוש במרחב הכיתתי המקוון כאמצעי תקשורת והוראה עם התלמידים. אם קיימת מערכת תקשורת סלולרית, ניתן, באישור מנהל בית הספר בלבד, להשתמש בה ליידוע נוסף של התלמידים והוריהם להיכנס למרחב הכיתה ולהודעות חיוניות.
  5. ריכוז ותיאום הלמידה במרחב הכיתתי המקוון בתיאום עם מנהל בית הספר, מורי המקצוע והיועץ החינוכי, מתוך שלל ההיצע של החומרים הדיגיטליים שמוצעים על ידי ספקי תוכן שונים כמחווה לאזורים השרויים בשעת חירום.​
תאריך עדכון: 26/02/2019
 ​
​​​​​​​