הנחיות למנהל

בעת חירום, תפקידו של המנהל לדאוג כי המערכת הבית ספרית תפעל באופן סדיר. באחריותו לקיים את הנחיות משרד החינוך ולדאוג לקיום שגרת למידה גם כאשר הלימודים אינם מתקיימים בבית הספר או בכיתה.
 1. ​הקמת צוות​​ ללמידה בחירום - יש להקים צוות המורכב מהמנהל או נציג מטעמו (סגן המנהל), רכז תקשוב בית ספרי, יועצת חינוכית, רכז ביטחון בית ספרי ואנשי צוות נוספים מהסגל הבית ספרי בהתאם לצורך.

 2. הקמת מאגר נתונים להפעלה בחירום:
  • ​​​צוות הלמידה בחירום יפעל להקמה, אחזקה ועדכון מאגר נתונים להפעלה בחירום במערכת לניהול פדגוגי של בית הספר. המאגר יכלול פרטי תקשורת חיוניים כמו כתובות דואר אלקטרוני של תלמידים ושל בעלי התפקידים בבית הספר, ברשות ובמחוז.​
  • קובץ של המאגר יונגש מהמערכת לניהול פדגוגי (מנבסנט) למנהל בית הספר, לכל אחד מחברי הצוות ולמחלקת החינוך שברשות. 
  • כל מחנך כיתה ישמור במערכת המידע הבית ספרית רשימת נתונים לשעת חירום הכוללת את כתובות הדואר האלקטרוני ומספרי הטלפון של תלמידי כתתו.​

 3. מיפוי נגישות כלל תלמידי בית הספר לתקשורת אינטרנט - תלמידים שאינם מקושרים לרשת האינטרנט, יצוותו ע"י המחנך לעמיתיהם על פי קרבת מקום מגוריהם, או לחלופין, תיבדק עימם נגישות ללמידה ממקום אחר (ספריה, מתנ"ס, מרכז פיסג"ה, בית שכנים, קרובי משפחה וכו').

 4. הכשרה ותרגול של המורים לעבודה והוראה באופן מקוון - בסיוע רכז התקשוב באמצעות הפורטל הבית ספרי (העלאת והורדת קבצים, שליחת דוא"ל, תקשורת בפורום וכו').​

 5. תרגול והנחיית כלל התלמידים - בנוגע לנהלים ולפעולות הנדרשות לקיום למידה מרחוק בשגרה כמו גם בשעת חירום, באמצעות הפורטל הבית ספרי. 


פעולות המנהל בעת חירום
 1. ​מעקב והתעדכנות בהודעות משרד החינוך המפורסמות באתר או"ח, עדכון פורטל בית הספר ועדכון הצוות החינוכי, התלמידים והוריהם על פי הצורך.
 2. שמירה על ערוצי תקשורת בין המוסד החינוכי לבין התלמידים והוריהם.
 3. הפעלת פורומים לתמיכה וייעוץ שיתופעלו על ידי הצוות החינוכי והיועץ הבית ספרי.
 4. עידוד הצוות החינוכי לקיום הפעלות חברתיות ושמירה על קשר רציף עם תלמידיו באמצעות הפורטל הבית ספרי, כתחליף למסגרות החברתיות הקיימות בזמן שגרה.
 5. מעקב אחר פעילות למידה מרחוק רציפה של הצוות החינוכי עם התלמידים.
 6. מעקב אחר תפקודם של בעלי התפקידים בבית הספר: רכז תקשוב, מנהל פורטל בית הספר, היועץ, המחנכים והמורים לשם קבלת תמונת מצב בית ספרית בעת חירום ומתן מענה בהתאם.
 
תאריך עדכון: 26/02/2019
 ​
​​​​​​​